Crossref Member Badge

Геометрія, 8 клас

Автор (автори): Бурда М. І., Тарасенкова Н. А.

Бурда М. І. Геометрія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. – К. : УОВЦ «Оріон», 2016. – 224 с.

Завантажити

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491).

Підручник має чотири розділи (чотирикутники, подібність трикутника, розв’язування прямокутних трикутників, многокутники, площі многокутників), поділені на параграфи. Зміст матеріалу в параграфах викладено в доступній та цікавій для учнів формі, матеріал вдало проілюстровано. Наприкінці кожного параграфа подано задачі для самостійного розв’язування, що мають чотири рівні складності (початкового, середнього, достатнього і високого). Наприкінці кожного розділу – перевірочні контрольні запитання й тестові завдання, що дають змогу вчителю проконтролювати, як учні засвоїли матеріал. Скориставшись рубрикою «Дізнайся більше», учні можуть поглибити свої знання.

Підручник призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.


Кількість переглядів - 93


Назад до розділу