Crossref Member Badge

Алгебра, 8 клас

Автор (автори): Глобін О. І., Буковська О. І., Васильєва Д. В., Сільвестрова І. А.

Алгебра : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Глобін, О. І. Буковська, Д. В. Васильєва, І. А. Сільвестрова. – К. : Пед. думка, 2016. – 212 с.

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491)».

Зміст підручника відповідає новій навчальній програмі з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому суттєва увага приділена мотивації, міжпредметним зв’язкам, практичній спрямованості курсу алгебри. Розширення міжпредметних зв’язків відбувається за рахунок включення задач з різних галузей знань: фізики, біології, хімії тощо.

Особливостями підручника є те, що він містить задачі трьох рівнів складності, завдання з логічним навантаженням, творчі завдання, прикладні задачі українознавчого характеру, задачі, умови яких сформульовано англійською мовою.

У підручнику основні математичні терміни подані двома мовами (українською та англійською).

Призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.


Кількість переглядів - 96


Назад до розділу