Crossref Member Badge

Українська література. 10 клас (базовий рівень)

Автор (автори): Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В., Бійчук. Г. Л., Тименко В. М.

Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В. та ін. Українська література. Базовий рівень : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. 192 с.


Текст: переглянути

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з української літератури. Головне його завдання — зацікавити учня художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним засобом пізнання світу й себе в ньому, навчити самостійно здобувати й застосовувати знання, формувати предметну читацьку й ключові компетентності, керувати читацьким і особистісним саморозвитком. Методичний апарат підручника допоможе вчителеві організувати навчання української літератури на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів.


Кількість переглядів - 177


Назад до розділу