Crossref Member Badge

Літературне читання: Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою

Автор (автори): Кохно Т. Н., Хорошковська Т. П.

Кохно Т. Н., Хорошковська Т. П. Літературне читання: Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою. – К., 2018.

Зміст: переглянути 

Підручник укладено відповідно до навчальної програми з літературного читання для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин.

У ньому представлено різні за жанровою приналежністю художні твори, змістове наповнення яких віддзеркалює національну культуру українського народу, загальнолюдські цінності, соціальні норми поведінки в різних сферах спілкування.

Методичний апарат підручника представлений цілісною системою запитань і завдань, спрямованих на літературний і мовленнєво-комунікативний розвиток школярів: формування вмінь читати й розуміти художні твори українською мовою, аналізувати їх, характеризувати дії та вчинки героїв, висловлювати естетичні оцінні судження та виявляти ціннісне ставлення до прочитаного.


Кількість переглядів - 34


Назад до розділу