Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Практичний посібник «Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку» Онаць О. М., Островерхова Н. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. 2019 187
Методичний посібник "Вивчення літератури модернізму в старшій школі" Яценко Т. О. 2013 75
Методичний посібник "Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8 класах" Кришмарел В. Ю. 2018 313
Методичний посібник "Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі" Мороз П. В., Мороз І. В. 2018 461
Методичний посібник "Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів" Онопрієнко О. В. 2020 3838
Методичний посібник "Інформатика 7" Осіпа Л.В., Семко Л.П. 2018 468
Методичний посібник "Інформатика 8" Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 473
Методичний посібник "Інформатика 9" Лапінський В. В., Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 437
Методичний посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі" Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С. 2018 448
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Першукова О. О., Курач Л. І., Фідкевич О. Л. та ін. 2018 298
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Курач Л. І., Першукова О. О., Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Колесник К. В. 2018 265
Методичний посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7 класі" Малієнко Ю.Б. 2018 903
Методичний посібник "Методика навчання природознавства в старшій школі" Гуз К.Ж., Гринюк О.С., Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Ляшенко А.Х., Антонюк М.А. 2018 654
Методичний посібник "Методика навчання учнів 9 класу основ правознавства" Ремех Т.О. 2018 675
Методичний посібник "Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах" Мацейків Т. І. 2018 269
Методичний посібник "Навчання біології учнів основної школи" Матяш Н.Ю., Коршевнюк Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. 2019 655
Методичний посібник "Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах" Голуб Н. Б., Галаєвська Л. В. 2018 940
Методичний посібник "Навчання хімії учнів основної школи" Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С. 2019 515
Методичний посібник "Основи машинознавства" Туташинський В.І. 2019 388
Методичний посібник "Практичні заняття з історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М. 2018 876
Методичний посібник "Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання" Савченко О. Я. 2020 1075
Методичний посібник "Соціалізація молодшого школяра у взаємозв’язку урочної і позаурочної діяльності" Бібік Н. М. 2020 397
Методичний посібник "Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови" Пономарьова К. І. 2020 482
Методичний посібник "Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Мельник Ю.С., Сіпій В.В. 2018 439
Методичний посібник "Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Непорожня Л. В. 2018 321
Методичний посібник "Художньо-проектна творчість. 10-11 кл. " Вдовченко В.В. 2019 287
Методичний посібник «Індивідуальний підхід до формування і розвитку навички читання молодших школярів» Мартиненко В. О. 2020 1591
Методичний посібник «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту» Горошкіна О. М., Бондаренко Н. В., Попова Л. О. 2020 25
Методичний посібник «Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу» Прищепа О. Ю. 2020 409
Навчальний посібник "Географія України. 10–11 класи " для курсів за вибором загальноосвіт. навч. закладів Топузов О. М., Надтока О. Ф., Надтока В. О. та 2018 322

Посібники 1 — 30 з 124
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі