Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Практичний посібник «Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку» Онаць О. М., Островерхова Н. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. 2019 92
Методичний посібник "Вивчення літератури модернізму в старшій школі" Яценко Т. О. 2013 5
Методичний посібник "Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8 класах" Кришмарел В. Ю. 2018 230
Методичний посібник "Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі" Мороз П. В., Мороз І. В. 2018 346
Методичний посібник "Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів" Онопрієнко О. В. 2019 131
Методичний посібник "Інформатика 7" Осіпа Л.В., Семко Л.П. 2018 327
Методичний посібник "Інформатика 8" Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 324
Методичний посібник "Інформатика 9" Лапінський В. В., Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 309
Методичний посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі" Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С. 2018 295
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Першукова О. О., Курач Л. І., Фідкевич О. Л. та ін. 2018 199
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Курач Л. І., Першукова О. О., Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Колесник К. В. 2018 190
Методичний посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7 класі" Малієнко Ю.Б. 2018 737
Методичний посібник "Методика навчання природознавства в старшій школі" Гуз К.Ж., Гринюк О.С., Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Ляшенко А.Х., Антонюк М.А. 2018 407
Методичний посібник "Методика навчання учнів 9 класу основ правознавства" Ремех Т.О. 2018 435
Методичний посібник "Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах" Мацейків Т. І. 2018 204
Методичний посібник "Навчання біології учнів основної школи" Матяш Н.Ю., Коршевнюк Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. 2019 317
Методичний посібник "Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах" Голуб Н. Б., Галаєвська Л. В. 2018 744
Методичний посібник "Навчання хімії учнів основної школи" Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С. 2019 337
Методичний посібник "Основи машинознавства" Туташинський В.І. 2019 239
Методичний посібник "Практичні заняття з історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М. 2018 508
Методичний посібник "Соціалізація молодшого школяра у взаємозв’язку урочної і позаурочної діяльності" Бібік Н. М. 2019 86
Методичний посібник "Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови" Пономарьова К. І. 2019 127
Методичний посібник "Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Мельник Ю.С., Сіпій В.В. 2018 316
Методичний посібник "Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Непорожня Л. В. 2018 208
Методичний посібник "Художньо-проектна творчість. 10-11 кл. " Вдовченко В.В. 2019 196
Навчальний посібник "Географія України. 10–11 класи " для курсів за вибором загальноосвіт. навч. закладів Топузов О. М., Надтока О. Ф., Надтока В. О. та 2018 210
Навчально-методичний посібник "Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі" за наук. ред. В. Г. Редька 2019 102
Науково-методичний посібник "Українська народна вишивка. 10-11 клас" Мачача Т. С. 2019 70
Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів Скворцова С. О., Онопрієнко О. В 2019 272
Посібник "Ma France – Моя Франція " Долинський Є.В. 2016 175

Посібники 1 — 30 з 118
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець Всі