Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Посібник "Вивчення сучасного українського фентезі в 8-9 класах на засадах компетентнісного підходу" Логвіненко Н.М. 2014 110
Посібник "Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку" Калініна Л. М. , Островерхова Н. М., Онаць О. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. 2017 66
Посібник "Дидактичні засади формування навчальних профілів" Кизенко В. І., Корсакова О. К., Липова Л. А., Момот Л. Л., Трубачева С. Е., Ільченко В. Р. 2010 59
Посібник "Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України" Мороз П. В. 2012 82
Посібник "Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матері- али для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів" за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної 2016 65
Посібник "Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8-9 класах" Шевченко З. О. 2014 71
Посібник "Засвоєння культурологічних цінностей творів російської та зарубіжної класики у процесі вивчення літератури в основній школі" 2014 50
Посібник "Зміст і методи роботи з культурно-ціннісними поняттями (концептами) у курсі російської мови для 4 класів шкіл з українською мовою навчання" Фідкевич О. Л. 2017 58
Посібник "Зміст і методи роботи над лінгвокультурологічними текстами у курсі російської мови для 5-6 класів шкіл з українською мовою навчання" Курач Л.І. 2017 64
Посібник "Інтерактивне навчання географії, 7 кл." Криловець М. Г., Ісаєва Г. М., Кравчук О. П. 2014 49
Посібник "Інтерактивні форми і методи навчання української мови в початкових класах шкіл із російською мовою викладання: теорія і методика" Кудикіна Н. В. 2017 135
Посібник "Компетентнісний підхід до вивчення української літератури в основній школі" Паламар С. П., Бійчук Г. Л., Братко В. О., Логвіненко Н. М., Фасоля А. М., Тименко В. М., Шевченко З. О. 2017 113
Посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі" Глобін О. І., Бурда М. І., Васильєва Д. В., Волошена В. В., Вашуленко О. П., Мацько Н. Д., Хмара Т. М. 2014 407
Посібник "Конструювання і реалізація змісту профільного навчання: особистісно орієнтований підхід" 2017 37
Посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів" Савченко О. Я., Вашуленко М. С., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю. 2012 50
Посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3–4 класів" Савченко О. Я., Вашуленко М. С., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю. 2012 44
Посібник "Концептуальні засади організаційних механізмів і технологій громадсько-державного управління" Онаць О. М., Калініна Л. М. 2017 58
Посібник "Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка" Редько В. Г., Басай О. В.. 2017 48
Посібник "Культура і мистецтво Великої Британії" Полонська Т. К. 2017 254
Посібник "Культурологический подход к изучению биографий писателей в 5-9 классах школ с русским языком обучения" Снегирева В. В. 2014 36
Посібник "Культурологічний підхід до вивчення української літератури в 5−7 класах" Братко В. О. 2014 65
Посібник "Метод проектів у профільному навчанні математики" Мацько Н. Д. 2012 52
Посібник "Методика вивчення питань геоетики в основній школі" Поздняков В.М., Прохоренко О.О. 2014 33
Посібник "Методика викладання історії стародавнього світу, 6 кл" Чубукова Т.О. 2014 143
Посібник "Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу" Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. 2012 42
Посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М., Власов В.С. 2017 44
Посібник "Методика навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах (особливості навчання)" Назаренко. Т. Г. 2016 37
Посібник "Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики" Глобін О. І. 2012 96
Посібник "Навчання в старшій школі української мови на академічному рівні" Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І., Федорчук Т. М., Косянчук С. В. 2012 79
Посібник "Навчання української літератури в 5 класі на засадах компетентнісного підходу" Паламар С.П. 2014 38

Посібники 31 — 60 з 109
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець Всі