Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Посібник "Навчання ромської мови у початковій школі" Кондур З. А. 2017 51
Посібник "Навчання української мови учнів 5 класу на засадах компетентнісного підходу" Голуб Н. Б., Шелехова Г. Т., Ярмолюк А. В., Новосьолова В. І. 2017 144
Посібник "Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті роки ХХ ст.)" О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, Л. В. Пироженко 2017 87
Посібник "Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття)" Сухомлинська О. В., Курило В. С., Дічек Н. П., Березівська Л. Д., Побірченко Н. С., Антонець Н. Б., Бондар Л. С., Філімонова Т. В., Антонець М. Я., Куліш Т. І., Шевчук О. М. 2010 93
Посібник "Науково-технічна творчість" Тарара А.М. 2017 90
Посібник "Німецькомовні країни. Deutschsprachige Länder" Басай Н.П. 2017 193
Посібник "Нові підходи до навчання інформатики в основній школі" Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 44
Посібник "Новітня українська література (кінця ХХ – початку ХХІ ст.)" Бійчук Г. Л. , Фасоля А. М. 2012 383
Посібник "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», людина-художній образ" Доротюк В.І., Рогоза В.В. та ін. 2019 33
Посібник "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г. та ін. 2019 33
Посібник "Організаційний механізм управління освітнім округом сільської місцевості" Осадчий І. Г. 2014 38
Посібник "Організаційні механізми державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах модернізаційних змін" Маслов В.І., Калініна Л.М., Неруш М.В. 2014 42
Посібник "Організаційні форми навчання в початковій школі" Савченко О. Я., Бібік Н. М., Мартиненко В. О. та ін.; 2017 38
Посібник "Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи" Піддячий М. І., Доротюк В. І., Левченко Н. Г., Туташинський В. І., Чудакова В. П., Кохан О. В., Ассанов М. О., Рогоза В. В., Коляновська М. С. 2013 34
Посібник "Освітні технології соціально-професійної орієнтації учнів" Доротюк В. І. 2015 35
Посібник "Основи машинознавства" Туташинський В.І. 2017 65
Посібник "Основи підприємництва" 2014 30
Посібник "Політехнізм як прояв диференційованого підходу в історії українського шкільництва (40-80-ті рр. ХХ ст.)" Дічек Н. П. 2015 29
Посібник "Правове і технологічне забезпечення організаційного механізму управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізаційних змін" Шевцов М. Г. 2014 49
Посібник "Природознавство» 5 кл." Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. 2014 32
Посібник "Природознавство» 6 кл." Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. 2014 33
Посібник "Проектно-технологічна спрямованість змісту навчального предмета «Технології» в основній школі" Мачача Т. С. 79
Посібник "Психологічна складова створення підручників з географії для основної школи" Ковчин Н. А. 2014 38
Посібник "Робочий зошит учня з української літератури. 5 кл." Тименко В. М. 2014 38
Посібник "Сонет в історії української та світової літератури" Братко В. О., Паламар С. П. 2012 63
Посібник "Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи" Ільченко В. Р., Гуз К. Ж, Ільченко О. Г., Коваленко В. С, Рибалко Л. М., Гринюк О. С., Ляшенко А. Х., Голота О. В., Мащенко О. М., Малюков Д. Ю., Сігіда Т. В. 2017 39
Посібник "Теорія і технології реалізації інвестиційних механізмів у шкільній освіті" Климчук І. О. 2014 34
Посібник "Теорія і технології формування моделі системи економічних механізмів управління загальною середньою освітою" Паращенко Л. І. 2014 31
Посібник "Тестові завдання з географії. 7 клас" Тименко Л.В., Доброскок А.С. 2014 31
Посібник "Тестові технології оцінювання компетентностей учнів" Ляшенко О. І., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В. 2017 72

Посібники 61 — 90 з 109
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець Всі