Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Посібник "Навчання ромської мови у початковій школі" Кондур З. А. 2017 34
Посібник "Навчання української мови учнів 5 класу на засадах компетентнісного підходу" Голуб Н. Б., Шелехова Г. Т., Ярмолюк А. В., Новосьолова В. І. 2017 118
Посібник "Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті роки ХХ ст.)" О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, Л. В. Пироженко 2017 60
Посібник "Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття)" Сухомлинська О. В., Курило В. С., Дічек Н. П., Березівська Л. Д., Побірченко Н. С., Антонець Н. Б., Бондар Л. С., Філімонова Т. В., Антонець М. Я., Куліш Т. І., Шевчук О. М. 2010 67
Посібник "Науково-технічна творчість" Тарара А.М. 2017 68
Посібник "Німецькомовні країни. Deutschsprachige Länder" Басай Н.П. 2017 149
Посібник "Нові підходи до навчання інформатики в основній школі" Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 37
Посібник "Новітня українська література (кінця ХХ – початку ХХІ ст.)" Бійчук Г. Л. , Фасоля А. М. 2012 339
Посібник "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», людина-художній образ" Доротюк В.І., Рогоза В.В. та ін. 2019 23
Посібник "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г. та ін. 2019 23
Посібник "Організаційний механізм управління освітнім округом сільської місцевості" Осадчий І. Г. 2014 29
Посібник "Організаційні механізми державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах модернізаційних змін" Маслов В.І., Калініна Л.М., Неруш М.В. 2014 20
Посібник "Організаційні форми навчання в початковій школі" Савченко О. Я., Бібік Н. М., Мартиненко В. О. та ін.; 2017 27
Посібник "Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи" Піддячий М. І., Доротюк В. І., Левченко Н. Г., Туташинський В. І., Чудакова В. П., Кохан О. В., Ассанов М. О., Рогоза В. В., Коляновська М. С. 2013 25
Посібник "Освітні технології соціально-професійної орієнтації учнів" Доротюк В. І. 2015 26
Посібник "Основи машинознавства" Туташинський В.І. 2017 46
Посібник "Основи підприємництва" 2014 24
Посібник "Політехнізм як прояв диференційованого підходу в історії українського шкільництва (40-80-ті рр. ХХ ст.)" Дічек Н. П. 2015 24
Посібник "Правове і технологічне забезпечення організаційного механізму управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізаційних змін" Шевцов М. Г. 2014 40
Посібник "Природознавство» 5 кл." Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. 2014 26
Посібник "Природознавство» 6 кл." Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. 2014 28
Посібник "Проектно-технологічна спрямованість змісту навчального предмета «Технології» в основній школі" Мачача Т. С. 61
Посібник "Психологічна складова створення підручників з географії для основної школи" Ковчин Н. А. 2014 28
Посібник "Робочий зошит учня з української літератури. 5 кл." Тименко В. М. 2014 31
Посібник "Сонет в історії української та світової літератури" Братко В. О., Паламар С. П. 2012 40
Посібник "Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи" Ільченко В. Р., Гуз К. Ж, Ільченко О. Г., Коваленко В. С, Рибалко Л. М., Гринюк О. С., Ляшенко А. Х., Голота О. В., Мащенко О. М., Малюков Д. Ю., Сігіда Т. В. 2017 24
Посібник "Теорія і технології реалізації інвестиційних механізмів у шкільній освіті" Климчук І. О. 2014 25
Посібник "Теорія і технології формування моделі системи економічних механізмів управління загальною середньою освітою" Паращенко Л. І. 2014 24
Посібник "Тестові завдання з географії. 7 клас" Тименко Л.В., Доброскок А.С. 2014 24
Посібник "Тестові технології оцінювання компетентностей учнів" Ляшенко О. І., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В. 2017 48

Посібники 61 — 90 з 109
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець Всі