Crossref Member Badge

ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Методичний посібник "Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8 класах" Кришмарел В. Ю. 2018 68
Методичний посібник "Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі" Мороз П. В., Мороз І. В. 2018 148
Методичний посібник "Інформатика 7" Осіпа Л.В., Семко Л.П. 2018 68
Методичний посібник "Інформатика 8" Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 71
Методичний посібник "Інформатика 9" Лапінський В. В., Семко Л. П., Семененко І. М. 2018 69
Методичний посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі" Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С. 2018 93
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Першукова О. О., Курач Л. І., Фідкевич О. Л. та ін. 2018 47
Методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин" Курач Л. І., Першукова О. О., Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Колесник К. В. 2018 51
Методичний посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7 класі" Малієнко Ю.Б. 2018 128
Методичний посібник "Методика навчання природознавства в старшій школі" Гуз К.Ж., Гринюк О.С., Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Ляшенко А.Х., Антонюк М.А. 2018 163
Методичний посібник "Методика навчання учнів 9 класу основ правознавства" Ремех Т.О. 2018 98
Методичний посібник "Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах" Мацейків Т. І. 2018 54
Методичний посібник "Навчання біології учнів основної школи" Матяш Н.Ю., Т.В.Коршевнюк, Рибалко Л.М., Козленко О.Г. 2019 51
Методичний посібник "Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах" Голуб Н. Б., Галаєвська Л. В. 2018 115
Методичний посібник "Навчання хімії учнів основної школи" Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С. 2019 100
Методичний посібник "Практичні заняття з історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М. 2018 135
Методичний посібник "Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Мельник Ю.С., Сіпій В.В. 2018 124
Методичний посібник "Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики" Непорожня Л. В. 2018 60
Навчальний посібник "Географія України. 10–11 класи " для курсів за вибором загальноосвіт. навч. закладів Топузов О. М., Надтока О. Ф., Надтока В. О. та 2018 34
Посібник "Ma France – Моя Франція " Долинський Є.В. 2016 73
Посібник "Welcome to Ukraine – Завітайте до України" Алєксєєнко І.В. 2016 73
Посібник "Англійська мова для ділового спілкування" Пасічник О. С. 2017 577
Посібник "Біологія. 6 клас" Коршевнюк Т.В. 2017 125
Посібник "Біологія. 7 клас" Вербицький В.В., Рибалко Л.М. 2015 118
Посібник "Біологія. 8 клас" Матяш Н.Ю. 2017 99
Посібник "Біологія. 9 клас" Козленко О.Г. 2017 98
Посібник "Біологія. Географія" для учнів 7 класу Рибалко Л. М., Гринюк О. С., Мащенко О. М. 2014 52
Посібник "Біологія. Географія" для учнів 8 класу Рибалко Л. М., Гринюк О. С., Мащенко О. М. 2014 66
Посібник "Біологія. Географія" для учнів 9 класу Рибалко Л. М., Васюкова Н. М., Гринюк О. С. 2014 54
Посібник "Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів" за заг. ред. В. В. Мелешко 2011 87
Посібник "Вивчення сучасного українського фентезі в 8-9 класах на засадах компетентнісного підходу" Логвіненко Н.М. 2014 109
Посібник "Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку" Калініна Л. М. , Островерхова Н. М., Онаць О. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. 2017 65
Посібник "Дидактичні засади формування навчальних профілів" Кизенко В. І., Корсакова О. К., Липова Л. А., Момот Л. Л., Трубачева С. Е., Ільченко В. Р. 2010 58
Посібник "Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України" Мороз П. В. 2012 80
Посібник "Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матері- али для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів" за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної 2016 64
Посібник "Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8-9 класах" Шевченко З. О. 2014 70
Посібник "Засвоєння культурологічних цінностей творів російської та зарубіжної класики у процесі вивчення літератури в основній школі" 2014 48
Посібник "Зміст і методи роботи з культурно-ціннісними поняттями (концептами) у курсі російської мови для 4 класів шкіл з українською мовою навчання" Фідкевич О. Л. 2017 57
Посібник "Зміст і методи роботи над лінгвокультурологічними текстами у курсі російської мови для 5-6 класів шкіл з українською мовою навчання" Курач Л.І. 2017 63
Посібник "Інтерактивне навчання географії, 7 кл." Криловець М. Г., Ісаєва Г. М., Кравчук О. П. 2014 48
Посібник "Інтерактивні форми і методи навчання української мови в початкових класах шкіл із російською мовою викладання: теорія і методика" Кудикіна Н. В. 2017 134
Посібник "Компетентнісний підхід до вивчення української літератури в основній школі" Паламар С. П., Бійчук Г. Л., Братко В. О., Логвіненко Н. М., Фасоля А. М., Тименко В. М., Шевченко З. О. 2017 112
Посібник "Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі" Глобін О. І., Бурда М. І., Васильєва Д. В., Волошена В. В., Вашуленко О. П., Мацько Н. Д., Хмара Т. М. 2014 405
Посібник "Конструювання і реалізація змісту профільного навчання: особистісно орієнтований підхід" 2017 36
Посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів" Савченко О. Я., Вашуленко М. С., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю. 2012 49
Посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3–4 класів" Савченко О. Я., Вашуленко М. С., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю. 2012 42
Посібник "Концептуальні засади організаційних механізмів і технологій громадсько-державного управління" Онаць О. М., Калініна Л. М. 2017 57
Посібник "Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка" Редько В. Г., Басай О. В.. 2017 47
Посібник "Культура і мистецтво Великої Британії" Полонська Т. К. 2017 253
Посібник "Культурологический подход к изучению биографий писателей в 5-9 классах школ с русским языком обучения" Снегирева В. В. 2014 35
Посібник "Культурологічний підхід до вивчення української літератури в 5−7 класах" Братко В. О. 2014 64
Посібник "Метод проектів у профільному навчанні математики" Мацько Н. Д. 2012 51
Посібник "Методика вивчення питань геоетики в основній школі" Поздняков В.М., Прохоренко О.О. 2014 31
Посібник "Методика викладання історії стародавнього світу, 6 кл" Чубукова Т.О. 2014 142
Посібник "Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу" Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. 2012 41
Посібник "Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії в основній школі" Пометун О.І., Гупан Н.М., Власов В.С. 2017 43
Посібник "Методика навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах (особливості навчання)" Назаренко. Т. Г. 2016 36
Посібник "Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики" Глобін О. І. 2012 95
Посібник "Навчання в старшій школі української мови на академічному рівні" Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І., Федорчук Т. М., Косянчук С. В. 2012 77
Посібник "Навчання української літератури в 5 класі на засадах компетентнісного підходу" Паламар С.П. 2014 37
Посібник "Навчання ромської мови у початковій школі" Кондур З. А. 2017 51
Посібник "Навчання української мови учнів 5 класу на засадах компетентнісного підходу" Голуб Н. Б., Шелехова Г. Т., Ярмолюк А. В., Новосьолова В. І. 2017 144
Посібник "Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті роки ХХ ст.)" О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, Л. В. Пироженко 2017 87
Посібник "Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття)" Сухомлинська О. В., Курило В. С., Дічек Н. П., Березівська Л. Д., Побірченко Н. С., Антонець Н. Б., Бондар Л. С., Філімонова Т. В., Антонець М. Я., Куліш Т. І., Шевчук О. М. 2010 93
Посібник "Науково-технічна творчість" Тарара А.М. 2017 90
Посібник "Німецькомовні країни. Deutschsprachige Länder" Басай Н.П. 2017 193
Посібник "Нові підходи до навчання інформатики в основній школі" Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 44
Посібник "Новітня українська література (кінця ХХ – початку ХХІ ст.)" Бійчук Г. Л. , Фасоля А. М. 2012 383
Посібник "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», людина-художній образ" Доротюк В.І., Рогоза В.В. та ін. 2019 33
Посібник "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г. та ін. 2019 33
Посібник "Організаційний механізм управління освітнім округом сільської місцевості" Осадчий І. Г. 2014 38
Посібник "Організаційні механізми державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах модернізаційних змін" Маслов В.І., Калініна Л.М., Неруш М.В. 2014 42
Посібник "Організаційні форми навчання в початковій школі" Савченко О. Я., Бібік Н. М., Мартиненко В. О. та ін.; 2017 38
Посібник "Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи" Піддячий М. І., Доротюк В. І., Левченко Н. Г., Туташинський В. І., Чудакова В. П., Кохан О. В., Ассанов М. О., Рогоза В. В., Коляновська М. С. 2013 34
Посібник "Освітні технології соціально-професійної орієнтації учнів" Доротюк В. І. 2015 35
Посібник "Основи машинознавства" Туташинський В.І. 2017 65
Посібник "Основи підприємництва" 2014 30
Посібник "Політехнізм як прояв диференційованого підходу в історії українського шкільництва (40-80-ті рр. ХХ ст.)" Дічек Н. П. 2015 29
Посібник "Правове і технологічне забезпечення організаційного механізму управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізаційних змін" Шевцов М. Г. 2014 49
Посібник "Природознавство» 5 кл." Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. 2014 32
Посібник "Природознавство» 6 кл." Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. 2014 33
Посібник "Проектно-технологічна спрямованість змісту навчального предмета «Технології» в основній школі" Мачача Т. С. 79
Посібник "Психологічна складова створення підручників з географії для основної школи" Ковчин Н. А. 2014 38
Посібник "Робочий зошит учня з української літератури. 5 кл." Тименко В. М. 2014 38
Посібник "Сонет в історії української та світової літератури" Братко В. О., Паламар С. П. 2012 63
Посібник "Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи" Ільченко В. Р., Гуз К. Ж, Ільченко О. Г., Коваленко В. С, Рибалко Л. М., Гринюк О. С., Ляшенко А. Х., Голота О. В., Мащенко О. М., Малюков Д. Ю., Сігіда Т. В. 2017 39
Посібник "Теорія і технології реалізації інвестиційних механізмів у шкільній освіті" Климчук І. О. 2014 34
Посібник "Теорія і технології формування моделі системи економічних механізмів управління загальною середньою освітою" Паращенко Л. І. 2014 31
Посібник "Тестові завдання з географії. 7 клас" Тименко Л.В., Доброскок А.С. 2014 31
Посібник "Тестові технології оцінювання компетентностей учнів" Ляшенко О. І., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В. 2017 72
Посібник "Українська народна вишивка. 10–11 кл. Профільний рівень" Мачача Т. С. 2017 143
Посібник "Українська фантастична проза" Логвіненко Н. М. 2012 66
Посібник "Управління розвитком сільської малочисельної школи" Мелешко В. В. 2013 71
Посібник "Усвоение культурологических ценностей произведений русской и зарубежной классики в процессе изучения литературы в основной школе" Симакова Л. А. 2014 33
Посібник "Фізика, хімія" 7 кл. Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Ляшенко А. Х. 2014 34
Посібник "Фізика, хімія" для учнів 8 кл. Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Ляшенко А. Х. 2014 50
Посібник "Фізика, хімія" для учнів 9 кл. Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Ляшенко А. Х., Малюков Д. В. 2014 28
Посібник "Формування граматичних умінь з української мови учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання" Яновицька Н. І. 2013 64
Посібник "Формування морфологічної компетентності учнів 5-7 класів на уроках української мови" Варзацька Л.О. 2014 47
Посібник "Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні" Варзацька Л. О. 2012 48
Посібник "Формування правописної компетентності учнів 5-7 класів на уроках української мови" Бондаренко Н. В. 2017 84
Посібник "Формування умінь і навичок читати українською мовою в початкових класах шкіл з російською мовою навчання" Кохно Т. Н. 2017 69
Посібник "Хімія в завданнях, 7-9 кл.: навч. посіб. " Величко Л. П. , Вороненко Т. І. , Титаренко. Н. В. 2017 99
Посібник "Художньо-проектна творчість. 10-11 кл. " Вдовченко В.В. 2017 62
Посібник "Художня література в контексті світової культури" Яценко Т. О., Шевченко З. О. 2012 98
Посібник «Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи» Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Рибалко Л. М., Гринюк О. С, Ляшенко А. Х., Голота О. В., Мащенко О. М., Малюков Ю. Д., Сігіда Т. В. 2014 81
Практичний посібник "Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти" Онищук Л.А., Цимбалару А.Д., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Климчук І.О., Мушка О.В., Прохоренко О.О., Мезенцева О.І., Пархоменко Н.Є., Люлькова Ю.М. 2018 65
Розширена анотація рукопису навчального посібника «Зошит для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класів з мови іврит» для шкіл з українською мовою навчання Бакуліна Н.В. 2017 39
Розширена анотація рукопису навчального посібника «Зошит для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів з мови іврит» для шкіл з українською мовою навчання Бакуліна Н. В. 2017 38

Посібники 1 — 109 з 109
Початок | Поперед. | 1 | Наст. | Кінець По стор.