Crossref Member Badge

Посібник "Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні"

Автор (автори): Варзацька Л. О.


13.jpg

Варзацька Л. О. Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні : методичний посібник / Варзацька Л. О. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.

Текст посібника: Завантажити

У посібнику представлено інноваційну технологію розвитку оргдіяльнісних умінь старшокласників у структурі дослідного учіння української мови й мовлення, яка створює повноцінні умови для мотивації творчої самоактивності, формування екомічно-ціннісного ставлення до світу, самостійності і особистої відповідальності, саморозвитку й саморегуляції. Акцентується на розкритті методів, прийомів, форм, засобів розвитку особистісної структури пізнавальної й мовленнєвої діяльності старшокласників як необхідної передумови успішного опанування ними оргдіяльнісних умінь.

Посібник покликаний допомогти вчителям української мови практичними порадами в оволодінні методикою особистісно зорієнтованого навчання.


Кількість переглядів - 41


Назад до розділу