Crossref Member Badge

Посібник "Формування граматичних умінь з української мови учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання"

Автор (автори): Яновицька Н. І.

71.jpg
Яновицька Н.І. Формування граматичних умінь з української мови учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання : метод. посіб. / Н. І. Яновицька. – К. : Пед. думка, 2013. – 110 с. 

У посібнику розкрито теоретичні засади вивчення граматичного матеріалу української мови в школах з польською мовою навчання, зокрема розкрито психологічні особливості засвоєння української мови як другої, здійснено порівняльний аналіз граматичного матеріалу української і польської мов, висвітлено особливості формування граматичних умінь з української мови як другої. Розглянуто способи презентації граматичного матеріалу, методи і прийоми його опрацювання, види вправ, а також зразки уроків, що стосуються вивчення різних частин мови.

Упровадження посібника підвищить рівень викладання української мови як державної вчителями початкових класах шкіл з польською мовою навчання.

Посібник має прикладне значення і адресується вчителям-практикам, методистам, студентам.

 


Кількість переглядів - 52


Назад до розділу