Crossref Member Badge

Посібник «Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи»

Автор (автори): Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Рибалко Л. М., Гринюк О. С, Ляшенко А. Х., Голота О. В., Мащенко О. М., Малюков Ю. Д., Сігіда Т. В.

Текст посібника: Завантажити 

Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи : посіб. / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко та ін. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 320 с.

 У посібнику викладені теоретичні основи та методична система інтеграції змісту природничо-наукової освіти учнів основної школи. Розкриваються методологічні та психологічні засади технології інтеграції елементів знань про природу в єдину природничо-наукову картину світу на основі загальних законів і закономірностей природи під час вивчення природознавства, географії, біології, фізики та хімії в основній школі. Розкрито зміст поняття «навчальне середовище», яке створює умови для продуктивної освіти, забезпечує природовідповідність навчально-виховного процесу, ефективність навчання.

Висвітлюються психолого-педагогічні основи використання гуманітарних знань у процесі інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі. Окремий розділ присвячено розгляду методики використання опорних понять предметів природничого циклу на основі інтегративного підходу.

Матеріали посібника допоможуть вчителям предметів природничого циклу усвідомити структуру, зміст, методичний апарат програм і навчальних посібників з інтегрованих курсів освітньої галузі «Природознавство» для основної школи та з’ясувати цілі навчання і вимоги до природничо-наукової освіти учнів у зв’язку з переорієнтацією освіти на компетентністну модель, на засади освіти для сталого розвитку суспільства, формування його життєствердної моделі світу.

Для науковців, учителів, укладачів програм, авторів підручників.


Кількість переглядів - 66


Назад до розділу