Crossref Member Badge

Посібник "Біологія. 8 клас"

Автор (автори): Матяш Н.Ю.

Текст: переглянути

Матяш Н. Ю. Біологія. 8 клас : посіб. / Н. Ю. Матяш. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 160 с.

В основу посібника «Біологія, 8 клас» закладено ідею компетентнісного підходу до навчання, спрямовану на формування в учнів предметної (біологічної) і ключових компетентностей.

Вчитель може використовувати посібник у процесі навчання біології учнів восьмого класу з метою організації засвоєння, закріпленні, повторення, систематизації, узагальнення і моніторингу освітніх результатів на кожному етапі навчання.

Моніторинг результатів навчання включає трьохблокову систему завдань, виражену через знаннєвий, діяльнісний і ціннісний компоненти предметної (біологічної) компетентності.

У посібнику запропоновано різні форми роботи: навчання в парі, групах, команді; залучення учнів до різних акцій тощо.

Призначений для використання вчителями при організації навчальної діяльності учнів 8-го класу.


Кількість переглядів - 649


Назад до розділу