Crossref Member Badge

Практичний посібник "Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти"

Автор (автори): Онищук Л.А., Цимбалару А.Д., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Климчук І.О., Мушка О.В., Прохоренко О.О., Мезенцева О.І., Пархоменко Н.Є., Люлькова Ю.М.

Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти : практичний посібник / Л.А. Онищук, А.Д. Цимбалару, Д.О. Пузіков, К.В. Гораш, І.О. Климчук, О.В. Мушка, О.О. Прохоренко, О.І. Мезенцева, Н.Є. Пархоменко, Ю.М. Люлькова / за наук. ред. Д.О. Пузікова. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, 2018. – 230 с.

Текст: переглянути

У практичному посібнику розкрито та обґрунтовано методологічні засади, змістові й процесуальні характеристики прогнозування розвитку загальної середньої освіти. Подано методики прогнозування розвитку загальної середньої освіти.

Практичний посібник сприятиме розвитку вітчизняної системи загальної середньої освіти, підвищенню її якості шляхом розроблення обґрунтованих прогнозів та рекомендацій щодо реалізації означеного процесу; сприятиме якісній підготовці суб’єктів освітньої діяльності до прогностичної діяльності.

Практичний посібник адресується керівникам органів управління освітою різних рівнів, директорам і заступникам директорів шкіл, учителям, методистам, студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», викладачам, дослідникам системи загальної середньої освіти.


Кількість переглядів - 52


Назад до розділу