Crossref Member Badge

ЗБІРНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти" Горошкіна О.М., Доротюк В.І., Чудакова В.П. 2019 186
Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 2019 301
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік 2019 450
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік 2013 319
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік 2013 281
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік 2014 355
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік 2015 404
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік 2016 644
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік 2017 727
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік 2018 729
Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-­практичної конференції за заг. ред. Дічек Н. П. 2019 376
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 1) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 627
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 2) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 430
Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 2018 230
Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні рішення у початковій школі: досвід впровадження концепції НУШ» 2019 189
Збірник матеріалів веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям» Бібік Н. М., Пономарьова К. І., Мартиненко В. О., Онопрієнко О. В., Прищепа О. Ю., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В. 2019 115
Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична філософія і Нова українська школа» 2019 243
Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови» 2019 238
Збірник матеріалів круглого столу «Історія – діалог – траєкторія розвитку» 2019 320
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника» 2020 69
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» 2019 344
Збірник матеріалів науково-практичних конференцій «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії» 2019 150
Збірник матеріалів п'ятої міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 2019 167
Збірник матеріалів четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій» за заг. ред. Локшиної О. І. 2020 110
Збірник наукових праць «Дидактика: теорія і практика» 2018 119
Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії" ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М. Д. та ін. 2020 217
Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична філософія і Нова українська школа» 2019 913
Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (електронне видання) 2019 396
Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» 2020 276
Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника» (електронне наукове видання) 2020 410

Збірники 1 — 30 з 45
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі