Crossref Member Badge

ЗБІРНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 2019 78
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік 2013 145
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік 2013 165
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік 2014 193
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік 2015 251
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік 2016 386
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік 2017 474
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік 2018 413
Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-­практичної конференції за заг. Ред. Дічек Н. П. 2019 84
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 1) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 55
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 2) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 42
Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 2018 102
Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична філософія і Нова українська школа» 2019 29
Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови» 2019 73
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» 2019 136
Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична філософія і Нова українська школа» 2019 285
Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (електронне видання) 2019 76
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» (електронне видання) 2019 330
Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» 2019 17
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство» 2019 232
Матеріали ІІІ Міжнародної наук. практ. конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» за заг. ред О. І. Локшиної 2019 226
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» За заг. ред. Топузов О.М. 2018 176
Наукові праці співробітників Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (2000–2015) Бібліографічний покажчик 2016 126
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації За заг. ред. О. І. Локшиної 2017 71
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі За заг. ред. О. І. Локшиної 2018 96
Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2013 119
Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2014 132
Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2015 145
Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реф орми та інновації у г лобалізованому світі За заг. ред. О. І. Локшиної 2016 158
Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь За заг. ред. В. Г. Кременя 2015 154

Збірники 1 — 30 з 31
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі