Crossref Member Badge

ЗБІРНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 2019 30
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік 2013 126
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік 2013 137
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік 2014 163
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік 2015 217
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік 2016 331
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік 2017 421
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік 2018 346
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 1) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 23
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 2) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 16
Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 2018 78
Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови» 2019 19
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» 2019 95
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» (електронне видання) 2019 256
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» За заг. ред. Топузов О.М. 2018 143
Наукові праці співробітників Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (2000–2015) Бібліографічний покажчик 2016 97
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації За заг. ред. О. І. Локшиної 2017 46
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі За заг. ред. О. І. Локшиної 2018 73
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2019: інтернаці- оналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Між- народної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) за заг. ред О. І. Локшиної 2019 178
Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2013 99
Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2014 109
Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2015 119
Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реф орми та інновації у г лобалізованому світі За заг. ред. О. І. Локшиної 2016 133
Практична філософія і Нова українська школа 2019 194
Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь За заг. ред. В. Г. Кременя 2015 122
Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство 2019 177