ЗБІРНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік 2013 15
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік 2013 14
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік 2014 17
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік 2015 20
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік 2016 15
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік 2017 29
Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології За заг. ред. Топузова О. М. 2018 13
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» За заг. ред. Топузов О.М. 2018 11
Наукові праці співробітників Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (2000–2015) Бібліографічний покажчик 2016 15
Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2013 18
Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2014 18
Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2015 17
Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реф орми та інновації у г лобалізованому світі За заг. ред. О. І. Локшиної 2016 18
Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь За заг. ред. В. Г. Кременя 2015 16