Crossref Member Badge

ЗБІРНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік 2013 89
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік 2013 95
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік 2014 117
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік 2015 165
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік 2016 228
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік 2017 320
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік 2018 232
Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 2018 37
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» (електронне видання) 2019 1
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» За заг. ред. Топузов О.М. 2018 88
Наукові праці співробітників Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (2000–2015) Бібліографічний покажчик 2016 62
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі За заг. ред. О. І. Локшиної 2018 35
Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2013 58
Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2014 56
Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст За заг. ред. О. І. Локшиної 2015 77
Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реф орми та інновації у г лобалізованому світі За заг. ред. О. І. Локшиної 2016 87
Практична філософія і Нова українська школа 2019 24
Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь За заг. ред. В. Г. Кременя 2015 77
Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство 2019 2