Crossref Member Badge

ЗБІРНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти" Горошкіна О.М., Доротюк В.І., Чудакова В.П. 2019 246
Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 2019 377
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік 2019 611
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік 2013 383
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік 2013 315
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік 2014 408
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік 2015 464
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік 2016 691
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік 2017 801
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік 2018 844
Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-­практичної конференції за заг. ред. Дічек Н. П. 2019 457
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 1) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 710
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів (Випуск 2) Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019 493
Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 2018 280
Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA) Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. 2020 1
Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні рішення у початковій школі: досвід впровадження концепції НУШ» 2019 297
Збірник матеріалів веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям» Бібік Н. М., Пономарьова К. І., Мартиненко В. О., Онопрієнко О. В., Прищепа О. Ю., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В. 2019 143
Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична філософія і Нова українська школа» 2019 309
Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови» 2019 303
Збірник матеріалів круглого столу «Історія – діалог – траєкторія розвитку» 2019 371
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника» 2020 141
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» 2019 410
Збірник матеріалів науково-практичних конференцій «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії» 2019 200
Збірник матеріалів п'ятої міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 2019 272
Збірник матеріалів четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій» за заг. ред. Локшиної О. І. 2020 228
Збірник наукових праць «Дидактика: теорія і практика» 2018 149
Збірник тез "Музейна педагогіка в науковій освіті " 2019 47
Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії" ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М. Д. та ін. 2020 371
Збірник тез доповідей "Музейна педагогіка в науковій освіті " 2020 48
Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична філософія і Нова українська школа» 2019 1195

Збірники 1 — 30 з 49
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі