Crossref Member Badge

Бібліографічний покажчик "Ніла Йосипівна Волошина – педагог, науковець, особистість"

Автор (автори): Яценко Т. О. , Міщенко О. В.

Ніла Йосипівна Волошина – педагог, науковець, особистість : бібліографічний покажчик / упоряд. : Т. О. Яценко, О. В. Міщенко. Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. 40 с.

Текст: переглянути

Бібліографічний покажчик презентує науковий доробок Н. Й. Волошиної – доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки й техніки України.

Матеріал видання вміщує біографічні відомості про Н. Й. Волошину, перелік її наукових праць; публікації, що присвячені розгляду наукової творчості вченої-методиста та її внеску в розвиток методики навчання української літератури; інформацію про здобувачів наукових ступенів під керівництвом професора Н. Й. Волошиної.

Покажчик адресовано вчителям-словесникам, здобувачам вищої та післядипломної педагогічної освіти, дослідникам у галузі освітніх наук.Кількість переглядів - 262


Назад до розділу