Наукова рада журналу

Наукова рада 
«Українського педагогічного журналу»
 


Кремень В. Г., дійсний член НАН України, д. філос. н., проф., 
голова наукової ради журналу

Гриневич Л. М., к. пед. н., Міністр освіти і науки України

Гуржій А. М., дійсний член НАПН України, д. техн. н., проф.

Луговий В. І., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Ляшенко О. І., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Олійник В. В., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Пальчевський Б. В., дійсний член Бел. АО, д. пед. н., проф.

Савченко О. Я., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Сухомлинська О. В., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Сяо Су, д. пед. н., професор Інституту порівняльної педагогіки
Пекінського педагогічного університету (Китай)