Crossref Member Badge

Наукова рада журналу

Наукова рада 
«Українського педагогічного журналу»
 


Кремень В. Г., голова наукової ради журналу, дійсний член НАПН України, дійсний член НАН України, доктор філософських наук, професор, президент Національної академії педагогічних наук України

Тел. (044) 226-31-80

e-mail: president@naps.gov.ua

Гриневич Л. М., кандидат педагогічних наук, Міністр освіти і науки України

Тел. (044) 481-47-81 

e-mail: mon@mon.gov.ua

Гуржій А. М., дійсний член НАПН України (член бюро відділення професійної освіти і освіти дорослих), радник Президії НАПН України, доктор технічних наук, професор

Тел. (044) 481-37-00

 

Луговий В. І., дійсний член НАПН України (член бюро відділення загальної педагогіки та філософії освіти), перший віце-президент, доктор педагогічних наук, професор

Тел. (044) 481-37-03

e-mail: press@naps.gov.ua

Ляшенко О. І., дійсний член, академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Тел. (044) 481-37-05

e-mail: press@naps.gov.ua

 

Олійник В. В., дійсний член НАПН України (член бюро відділення професійної освіти і освіти дорослих), доктор педагогічних наук, професор, радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

тел./факс +38 (044) 484-10-96

e-mail: rektor@umo.edu.ua

Пальчевський Б. В., дійсний член Білоруської АО, доктор педагогічних наук, професор

 

Савченко О. Я., дійсний член відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-45, (044) 481-37-75

e-mail: poth_osvit@ukr.net

Сухомлинська О. В., дійсний член відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

Тел. (044) 467-22-14

e-maildnpb@i.ua

Сяо Су, доктор педагогічних наук, професор Інституту порівняльної педагогіки Пекінського педагогічного університету (Китай)

Пекин, 18 Jinfeng Road,18

Тел. (0086) 756-6126511