Crossref Member Badge

Редакційна колегія журналу

Редакційна колегія
«Українського педагогічного журналу»


Топузов О. М., головний редактор, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-10

Головко М. В., заступник головного редактора, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник,  заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-12

e-mail: golovko@ukr.net

Засєкіна Т. М., заступник головного редактора, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-11

Акірі І. К., доктор фізико-математичних наук, конференціар (доцент) завідувач кафедри математичних і природничих наук Інституту педагогічних наук м. Кишинів, Республіка Молдова

e-mail: ionachiri@mail.ru

Бібік Н. М., дійсний член відділення загальної середньої освіти  НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-45, (044) 481-37-75

e-mail:  poth_osvit@ukr.net

Бурда М. І., дійсний член відділення загальної середньої освіти  НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-48

e-mail: lab_mfo@ukr.net

Васьківська Г. О., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-53, (044) 481-37-67

e-maildidactics@ukr.net

Вашуленко М. С., дійсний член  НАПН України (член бюро відділення загальної середньої освіти), доктор педагогічних наук, професор

(044) 481-3700

e-mail: press@naps.gov.ua

Величко Л. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044 )481-38-89, (044 )481-38-60

e-mailchembio@meta.ua

Голуб Н. Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-38-69, (044) 481-37-19

e-mail: red_umlsh@ukr.net

Гораш К. В., відповідальний редактор, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України

Тел. 481-37-57

e-mail: nauk_org_undip@ukr.net

Дічек Н. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-38-81, (044) 481-37-31

e-mail: ip.istp@gmail.com

Доброскок І. І., член-кореспондент відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

(044) 481-3700

e-mail: press@naps.gov.ua

Жук Ю. О., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-18, (044) 481-37-73

Імашев Г. І., доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики і технічних дисциплін Атирауського державного університету ім. Х. Досмухамедова, Республіка Казахстан

Ільченко В. Р., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (05322) 7-30-63, (0532) 50-84-78

Ільчук І. Ю., перекладач

Калініна Л. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-34, (044) 481-37-32

e-mailgelena@i.ua

Кизенко В. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-53, (044) 481-37-67

e-maildidactics@ukr.net

Криловець М. Г., доктор педагогічних наук, професор,  провідний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-85, (044) 481-37-56

e-mailvidgeo@ukr.net

Курач Л. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-49

e-mail: ukraina-diaspora@ukr.net

Лапінський В. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-48

e-mail: lab_info@ukr.net

Лоза Л. М., відповідальний за технологічну підготовку до випуску

Локшина О. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-83, (044) 481-37-68

e-mail: seminar.ped.com@gmail.com

Мальований Ю. І., член-кореспондент, вчений секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України, член президії НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

(044) 481-3700

e-mail: press@naps.gov.ua

Мелешко В. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-34, (044) 481-37-32

e-mail: lab_man@ukr.net

Надтока О. Ф., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-85, (044) 481-37-56

e-mail: nadtoka.ol@ukr.net

Піддячий М. І., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-81, (044) 481-38-62

e-maillabprof@ukr.net

Пометун О. І., член-кореспондент відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-37, (044) 481-37-67

e-mail: soc_ip@ukr.net

Пузіков Д. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-54, (044) 481-37-82

e-maildmitp@ukr.net

Редько В. Г., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-51, (044) 481-37-50

e-maillabredko@ukr.net

Сисоєва С. О., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України

(044) 481-3700

e-mail: press@naps.gov.ua

Смолінчук Л. С., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України

Тел.  (044) 481 37 14

Тран Дук Туан,  доктор, асоційований професор (доцент) Науково-дослідного інституту підручникотворення та інформаційних засобів навчання, директор видавництва «Освіта В’єтнаму», Республіка В’єтнам

Тел. + 84 42696473

e-mail: ductuan.tran57@gmail.com

Цимбалару А. Д., доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-54, (044) 481-37-82

e-mailinnovacia@ukr.net

Шевлякова-Борзенко І. Л., кандидат філологічних наук, доцент, керівник Освітнього центру Науково-методичної установи  «Национальный інститут образования» Міністерства освіти Республіки Білорусь

e-mailshauliakova@gmail.com

Яновицька Н. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Тел. (044) 481-37-49

e-mail: ukraina-diaspora@ukr.net