Редакційна колегія журналу

Редакційна колегія
«Українського педагогічного журналу»


Топузов О. М., член-кор. НАПН України, д. пед. н., проф., головний редактор

Головко М. В., к. пед. н., доц., с. н. с., заступник головного редактора

Засєкіна Т. М., к. пед. н., с. н. с., заступник головного редактора


Акірі І. К., д. фіз.-мат. н., конференціар (доцент) (Республіка Молдова)

Бібік Н. М., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Бурда М. І., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Васьківська Г. О., д. пед. н., с. н. с.

Вашуленко М. С., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Величко Л. П., д. пед. н., проф.

Голуб Н. Б., д. пед. н., проф.

Гораш К. В., к. пед. н., с. н. с., відповідальний редактор

Дічек Н. П., д. пед. н., проф.

Доброскок І. І., член-кореспондент НАПН України, д.пед.н., проф.

Жук Ю. О., к. пед. н., доц.

Імашев Г. І., д. пед. н., проф. (Республіка Казахстан)

Ільченко В. Р., дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф.

Калініна Л. М., д. пед. н., проф.

Кизенко В. І., к. пед. н., с. н. с.

Криловець М. Г., д. пед. н.

Кришмарел В. Ю., к. філос. н., с. н. с., відповідальний секретар

Курач Л. І., к. пед. н., с. н. с.

Лапінський В. В., к. фіз.-мат. н., доц.

Лоза Л. М., відповідальний за технологічну підготовку до випуску

Локшина О. І., д. пед. н., проф.

Мальований Ю. І., член-кореспондент НАПН України, к. пед. н., с. н. с.

Мелешко В. В., к. пед. н., с. н. с.

Надтока О. Ф., к. пед. н., с. н. с.

Піддячий М. І., д. пед. н., проф.

Пометун О. І., член-кореспондент НАПН України, д. пед. н., проф.

Пузіков Д. О., к. пед. н., доц.

Редько В. Г., к. пед. н., доц.

Сисоєва С. О., дійсний член НАПНУкраїни, д. пед. н., проф.

Смолінчук Л. С., к. пед. н., с. н. с.

Тран Дук Туан, асоційований проф.(доцент) (Вʼєтнам)

Цимбалару А. Д., д. пед. н., с. н. с.

Шевлякова-Борзенко І. Л., к. філол. н.,доц. (Республіка Білорусь)

Яновицька Н. І., к. пед. н., с. н. с.

Гриненко Д. В., перекладач