Збірник наукових праць "Проблеми сучасного підручника"


 

Рік заснування: 2002
Тематика:
актуальні питання теорії підручникотворення; особливості створення сучасної навчальної і науково-методичної літератури

Реферативні бази даних: 
ISSN: 2411-1309

ISBN-978-966-644-382-6

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20775-10575 ПР від 13.06.2014

Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено наказом Міністерства

освіти і науки України від 17.01.2014 № 41(зі змінами від 29.09.14 № 1081)

Спеціальність ДАК: - педагогіка

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: змішаними мовами: українська, російська, англійська

Засновник: Інститут педагогіки НАПН України

Головний редактор: Топузов О.М., доктор пед. наук, професор;

Заступники головного редактора: Головко М.В., канд. пед. наук, с.н.с., доцент; Засєкіна Т.М., канд. пед.наук, с.н.с.;

Відповідальний редактор: Мороз П.В., канд. пед. наук, с.н.с.;

Відповідальний секретар: Кришмарел В.Ю., канд. пед. наук;

Члени редколегії: Гуржій А.М., дійсний член НАПН України, доктор техн. наук, професор (науковий редактор); Акірі Іон, доктор фіз.-мат. наук, конференціар (Республіка Молдова); Бібік Н.М., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Березівська Л.Д., доктор пед. наук, професор; Бурда М.І., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Буринська Н.М., доктор пед. наук, професор; Васьківська Г.О., доктор пед. наук, с.н.с.; Величко Л.П., доктор пед. наук, професор; Голуб Н.Б., доктор пед. наук, професор; Гриненко Д.В. (перекладач); Дічек Н.П., доктор пед. наук, професор; Івакін О.П.(провідний літературний редактор); Імашев Гізатула, доктор пед. наук, професор (Республіка Казахстан); Калініна Л.М., доктор пед. наук, професор; Лапінський В.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Локшина О.І., доктор пед. наук, с.н.с.; Мартиненко В.О., канд. пед. наук, с.н.с.; Мелешко В.В., канд. пед. наук, с.н.с.;  Олійник В.В., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Піддячий М.І., доктор пед. наук. професор; Пометун О.І., чл.-кор. НАПН України, доктор пед. наук, професор; Редько В.Г., канд. пед. наук, доцент; Савченко О.Я., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Сидоренко В.В., доктор пед. наук; Смолінчук Л.С.,  канд. пед. наук, с.н.с.; Хорошковська О.Н., доктор пед. наук, професор; Цимбалару А.Д. доктор пед. наук, с.н.с.;Шелехова Г.Т., канд. пед. наук, с.н.с.;


Адреса редакції: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д
Телефон: (044) 4813772
E-mail: nauk_org_undip@ukr.net