Український педагогічний журнал


Засновник видання: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

У 2014 році Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України заснував нове періодичне наукове видання ‑ «Український педагогічний журнал». Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку педагогічної науки й освіти, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної педагогіки, найвагоміших наукових здобутків у галузі освіти.

Основні напрями нового видання: висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками фахівців мовою оригіналу, долучення до новітніх розробок у педагогічній практиці. Занурення у сучасне дискусійне поле теорії педагогіки.

Журнал призначений для науковців, методистів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів України, викладачів та студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю.

До складу наукової ради та редакційної колегії часопису входять такі відомі діячі науки і освіти, як Василь Кремень, Лілія Гриневич, Андрій Гуржій, Ольга Сухомлинська, Олександра Савченко, Володимир Луговий, Олександр Ляшенко та інші, а також науковці Молдови та Казахстану. Головний редактор журналу ‑ Олег Топузов, доктор педагогічних наук, директор Інституту педагогіки НАПН України.

Колектив наукового видання дбатиме про те, щоб часопис був змістовним і корисним не лише освітянам, а й усім, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями освіти.

Журнал виходить трьома мовами: українською, англійською та російською.

Періодичність видання 4 рази на рік.

Розповсюдження журналу здійснюється державним підприємством «ДП Преса».

Передплатний індекс 86291.

Інформація про передплату «Українського педагогічного журналу» розміщена на с. 184 каталогу видань України на 2015 рік. 

Зразок заповнення передплатного абонементу завантажити

Передплатити «Український педагогічний журнал» он-лайн

Телефон для довідок: 481-37-72.

Відповідальні: Гораш Катерина Вікторівна, Кришмарел Вікторія Юріївна

НАУКОВА РАДА ЖУРНАЛУ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ