Crossref Member Badge

Засєкіна Тетяна Миколаївна

Засєкіна Тетяна Миколаївна


Засєкіна Тетяна Миколаївна

заступник директора 
з науково-експериментальної роботи


ORCID iD:  

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук 
    
Вчене звання: 
Старший науковий співробітник   

Коло наукових інтересів:  
Дидактика фізики, інтегроване навчання, підручникотворення   

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4DiBoJIAAAAJ&hl=ru  


Інші профілі:  
Бібліометрика української науки 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=&ustanova=
152&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0 
 

E-mail:  
zasеkina@ukr.net     


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ        

Освіта:   
Вища, Київський державний педагогічний інститут імені М.П.Драгоманова, 1993    

Досвід роботи:      
1993-1999 – учитель фізики середньої загальноосвітньої школи №317 м. Києва; 
2000-2002 – заступник директора середньої загальноосвітньої школи №223 м. Києва; 
2002-2009 – методист Авіакосмічного ліцею НАУ м. Києва; 
2009-2012 – науковий співробітник лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки; 
2012 -2013 (31.03) – завідувач науково-організаційного відділу Інституту педагогіки. 
З 1 квітня 2013 р. – дотепер обіймає посаду заступника директора з науково-еспериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України.    

Теми дисертацій:   
Тема кандидатської дисертації:
«Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики». Теорія і методика навчання (фізика) 

Наукова діяльність:   
Виконавець науково-дослідних  робіт з напрямком «Теорія і методика шкільного навчання» з 2009 р.  
Виконавець науково-дослідної роботи відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу». Реєстраційний номер 0118U003356. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.     

Перелік друкованої продукції:   

Підручники: 
 
1. Фізика і астрономія (профільний рівень) : підруч. Для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін . – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 304  с. 
2. Фізика (профільний рівень) : підруч. Для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін. – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 304  с. 
3. Фізика (рівень стандарту) : підруч. Для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін . – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 208  с. 
4. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – К. : УОВЦ «Оріон», 2016. – 272 с. 
5. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. Навч. Закл. З поглибленим вивченням фізики / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – К. : УОВЦ «Оріон», 2016. – 272 с.   

Навчальні посібники: 
 
1. Перевірка предметних компетентностей. Фізика. 8 клас. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів : навч. посібник / М. В. Головко, Д. О. Засєкін, Т. М. Засєкіна, Л. В. Непорожня. – К. : УОВЦ «Оріон», 2017. – 32 с. 
2. Експрес-контроль з фізики для 8 класу : навч. посібник / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – К. : УОВЦ «Оріон», 2017. – 64 с. 
3. Зошит для лабораторних робіт з фізики. 8 клас : навч. посібник / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – К. : УОВЦ «Оріон», 2017. – 32 с.   

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:   
1. Засєкіна Т. М. До концепції підручника інтегрованого курсу «Природничі науки» //Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2018. – Вип. 20. – С.111-126. 
2. Засєкіна Т.М. Концепція інтегрованого підручника з фізики і астрономії // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19 – С. 112 – 119.   

Матеріали конференцій:   
1. Засєкіна Т. М. Інтеграція як провідний принцип формування змісту природничої освіти /Матеріали ІІ-ї міжнародної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2018». – К. Педагогічна думка, 2018.  
2. Засєкіна Т.М. Особенности преподавания предметов отрасли «естествознание» в школах Украины в связи с реформой среднего образования //Evaluarea în sistemul educational: deziderate actuale: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internationale, 9-10 noiembrie 2017, Chişinău / coord, şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun; com. şt.: Ciprian Fartuşnic [et al.]. - Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educatiei, 2017 (Tipogr. „Print Caro"). - 490 p.: fig., tab. – С. 187-190.   

Участь у науково-практичних заходах:   

2018     
1. Всеукраїнський круглий стіл «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей» з нагоди 155-річчя від дня народження В. І. Вернадського та 100-річчя Національної академії наук України (м. Полтава, 2018).   
2.  «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (Кропивницький, травень, 2018).   
3. Науково-практичний семінар “Реалізація компетентнісного підходу в природничо-математичній освіті учнів” на базі Великодимерського навчально-виховного об’єднання (с.м.т. Велика Димерка, 2018).    
4. Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА» м. Мінськ (18-19 травня 2018 р.).    4. ІІ-ї міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2018» (Київ, червень 2018).   
5. Всеукраїнська веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям»   

2017         
1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»     
2. І Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації»     
3. Всеукраїнська веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям»     
4. Науково-практична конференція «Нова українська школа: від нової структури до оновлення змісту»  

Науково-організаційна діяльність:  
Робота у редакційніх колегіях та радах наукових фахових видань:  Український педагогічний журнал» та «Проблеми сучасного підручника»  
Співпраця з Міністерством освіти і науки України.    

Міжнародна діяльність:  
Участь в україно-польському проекті з розроблення державних стандартів загальної середньої освіти      

Науково-педагогічна діяльність:     
Нагороджена:        
Почесною грамотою МОН України (2007), Почесною грамотою Інституту педагогіки НАПН України (2010), Грамотою НАПН України (2011), Дипломом І ступеня НАПН України як переможець конкурсу на кращу роботу в номінації підручники для загальноосвітніх навчальних закладів (2011).

 


Повернення до списку