Crossref Member Badge

Перелік лабораторій інституту

Назва лабораторії / Тема дослідження Завідувач лабораторії Телефон Адреса
Організація навчального процесу в історії вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40-80-ті рр. ХХст.) Дічек Наталія Петрівна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-38-81
(044) 481-37-31
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д

Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США

сайт лабораторії...

Локшина Олена Ігорівна
доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-83 
(044) 481-37-68
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання

сайт лабораторії...
Васьківська Галина Олексіївна
доктор педагогічних наук  
старший науковий співробітник
(044) 481-37-53
(044) 481-37-60
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі  

сайт лабораторії...
Онопрієнко Оксана Володимирівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-75
(044) 481-37-45
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості Мелешко Віра Василівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-46
(044) 481-37-84
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Формування в учнів 5-7 класів комунікативної компетентності як ключової і предметної Голуб Ніна Борисівна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-37-19
(044) 481-38-69
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Науково-методичні засади реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин у початковій і основній школі Курач Лариса Іванівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-49 04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4-х класів шкіл І ступеня з мовами викладання національних меншин України Яновицька Наталія Іванівна
кандидат педагогічних наук
(044) 481-37-52
(044) 481-38-87
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі Паламар Світлана Павлівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-44
(044) 481-38-86
(044) 481-37-70
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі Редько Валерій Григорович
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
доцент
(044) 481-37-51            
(044) 481-37-50
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі

сайт лабораторії...
Пометун Олена Іванівна
доктор педагогічних наук
професор
член-кореспондент НАПН України
(044) 481-37-37
(044) 481-37-67
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Науково-методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі Надтока Олександр Федорович
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-56
(044) 481-37-85
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Проектування змісту хімічної освіти в основній школі
Проектування змісту біологічної освіти в основній школі
Величко Людмила Петрівна
доктор педагогічних наук
професор
(044 )481-38-60 04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі
Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі
Глобін Олександр Ігорович
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-59
(044) 481-37-79
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Теоретико-методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі Ільченко Віра Романівна
доктор педагогічних наук
професор
академік НАПН України
(05322) 7-30-63
(0532) 50-84-78
36029, м. Полтава
вул.Жовтнева,64
Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в початковій і основній школі Тарара Анатолій Михайлович
кандидат фізико-математичних наук старший науковий співробітник  
доцент
(044) 481-37-36
(044) 481-37-76
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д

Формування і реалізація оновлених змісту і структури інформатичної освіти в основній школі

сайт лабораторії...

Лапінський Віталій Васильович
кандидат фізико-математичних наук
доцент
(044) 481-37-39
(044) 481-37-69
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Теорія і технології організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів Калініна Людмила Миколаївна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-37-34 
(044) 481-37-32
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Теорія і технологія оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу Пузіков Дмитро Олегович
кандидат педагогічних наук
(044) 481-37-54
(044) 481-37-82
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Дидактичні засади застосування аудіовізуальних електронних засобів навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Волинський Володимир Павлович
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-74 04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання Доротюк Валентина Іванівна
кандидат психологічних наук
(044) 481-38-64
(044) 481-38-62
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи Жук Юрій Олексійович
кандидат педагогічних наук
доцент
(044) 481-37-18
(044) 481-37-73
04053, м. Київ
вул. Артема, 52-Д