Наукові відділи

Назва відділу / Тема дослідження Завідувач відділу
Телефон Адреса
Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект) Дічек Наталія Петрівна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-38-81
(044) 481-37-31
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США

сайт відділу...
Локшина Олена Ігорівна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-37-83
(044) 481-37-68
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

сайт відділу...
Васьківська Галина Олексіївна
доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-53
(044) 481-37-67
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

сайт відділу...
Онопрієнко Оксана Володимирівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

(044) 481-37-45
(044) 481-37-75
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
1. Методика навчання української мови учнів 8-9 класів
2. Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі
Голуб Ніна Борисівна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-38-69
(044) 481-37-19
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
1. Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу
2.Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання
Курач Лариса Іванівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-49 04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школіі Редько Валерій Григорович
доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
доцент
(044) 481-37-51
(044) 481-37-50
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі

сайт відділу...
Ремех Тетяна Олексіївна
кандидат педагогічних наук
(044) 481-37-37
(044) 481-37-67
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах
Надтока Олександр Федорович
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
(044) 481-37-85
(044) 481-37-56
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
1. Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі
2. Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні
Величко Людмила Петрівна
доктор педагогічних наук
професор
(044 )481-38-89
(044 )481-38-60
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі
Ільченко Віра Романівна
доктор педагогічних наук
професор
академік НАПН України
(05322) 7-30-63
(0532) 50-84-78
36014, м. Полтава
вул. Соборності, 64-Ж
Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі
Тарара Анатолій Михайлович
кандидат фізико-математичних наук старший науковий співробітник
доцент
(044) 481-37-36
(044) 481-37-76
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників
Доротюк Валентина Іванівна
кандидат психологічних наук старший науковий співробітник
(044) 481-37-81
(044) 481-38-62
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
1. Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні.
2. Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі.
Бурда Михайло Іванович
доктор педагогічних наук,
професор,
дійсний член НАПН України
(044) 481-37-48
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами
Калініна Людмила Миколаївна
доктор педагогічних наук
професор
(044) 481-37-34
(044) 481-37-32
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи Пузіков Дмитро Олегович
кандидат педагогічних наук
доцент
(044) 481-37-54
(044) 481-37-82
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій
Жук Юрій Олексійович
кандидат педагогічних наук
доцент
(044) 481-37-18
(044) 481-37-73
04053, м. Київ
вул. Січових Стрільців, 52-Д