Crossref Member BadgeЛісова Наталія Іванівна

Старший науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою 


ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-9363-0981

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:   
Державно-громадське управління ЗСО на довірчо-партнерських засадах у малих містах.
Науково-методичний та психологічний супровід упровадження ЗНО і моніторингу якості освіти в регіоні. Розвиток психолого-педагогічної компетентності молодих учителів. 

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nKeJg7gAAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:  
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041B==0456==0441==043E==0432==0430=3A==041D=2E
==0406=2E=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail: 
lisova2009@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
У 1981 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю українська мова і література 

Досвід роботи: 
З 1976 по 1982 р. працювала вихователем гпд, учителем української мови в Смілянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, з 1982 по 1989 р. – методистом, а з 1989 по 1998 р. – завідувачка міським методичним кабінетом Смілянського міського відділу освіти.
З 1998 по 2006 р. – заступник міського голови з гуманітарних питань виконавчого комітету м. Сміли, а з 2006 р.– по теперішній час – проректор з питань ЗНО і моніторингу якості освіти КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради».
Тренер з дистанційного курсу «Розробка моделей управління освітою на місцевому рівні : національний та зарубіжний досвід», проведеного Асоціацією міст України та громад в рамках проекту «Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги АМУ» (2007 р.), лектор у Черкаському центрі підвищення кваліфікації державних службовців (2011-2017 рр.), учасник  програм обласних телестудій «Рось», «Вікка» (2010-2017 рр.) з питань розвитку загальної середньої освіти області, управління її якістю на демократичних засадах. З 02.01. 2018 р. працює сумісником в Інституті педагогіки НАПН України старшим науковим співробітником відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України.
Нагороджена Знаком «Відмінник народної освіти» та медаллю 

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності молодих учителів у системі післядипломної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Наукова діяльність: 
Виконавець науково-дослідної теми відділу економіки та управління загальною середньою освітою «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації» Реєстраційний номер: 0118U003365. Термін виконання 01.01. 2018 – 31.12. 2020 рр.         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Лісова Н.І. Динаміка розвитку загальної середньої освіти в умовах державно-громадського управління: результати експерименту /  Н. Лісова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФПЦ «Візаві», 2017. – Випуск 57. – С.315-322.

2. Лісова Н.І. Якість загальної середньої освіти та оцінювання в умовах державно-громадського управління / Н.І. Лісова // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2017. – №  17-18. – С.113-121. – (Серія «Педагогічні науки»).
3. Лісова Н.І. Феномен механізмів державно-громадського управління розвитком загальної середньої освіти/  Н. Лісова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФПЦ «Візаві», Випуск 1, 2018. – С.170-182.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Статті у закордонних виданнях:

1. Лісова Н. І. Підготовка педагогічних кадрів до проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в умовах державно-громадського управління / Н. І. Лісова // Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”. – Київ, 2017. – Edition 1 (19). – С. 1–14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/708711/ – Назва з екрана.

2. Лісова Н.І. Організаційні умови державно-громадського управління розвитком загальної середньої освіти / Н. Лісова/ Scientific journal innovative solutions in modern science No/ 9 (18). 2017, C.52-63.

3. Лісова Н.І. Наукові основи державно-громадського управління загальною середньою освітою / Н. Лісова / Electronic Journal «Інженерні та освітні технології». – 2018. № 1(21). – С.76-84. – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua.

Матеріали конференцій

Лісова Н. І. Імпульс розвитку школи й громади в період демократизації суспільства / Н. І. Лісова //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  2628 квітня 2017 р.) – Київ, 2017. С. 4346. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/710046/ – Назва з екрана.

Участь у науково-практичних заходах:

2018  

IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та VII міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» що проходила 15 – 17 березня 2018 р.

Науково-організаційна діяльність:

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність