Crossref Member BadgeОнаць Олена Миколаївна

Завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою 


ORCID iD:     
https://orcid.org/0000-0003-3323-1289

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:     
Актуальні проблеми теорії і практики управління освітою та закладом загальної середньої освіти; Підвищення якості управління розвитком навчального закладу;   
Розвиток професійної компетентності керівників і педагогів; 
Формування науково-методичної та педагогічної культури керівників освіти; 
Формування і розвиток лідерства; 
Питання професійної підготовки менеджера освіти-лідера; 
Конструювання та запровадження організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти; демократизація  управління; 
Теоретичні засади громадсько-активних шкіл як відкритих активних соціально-педагогічних систем, організаційно-педагогічні умови та партнерські засади управління опорним закладом освіти в умовах демократизації та отг, шкільна автономія тощо.

Профіль вченого в Google Scholar:  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=pqDq_3oAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041E==043D==0430==0446==044C=3A==041E==
043B==0435==043D==0430_==041C==0438==043A==043E==043B==0430==0457==0432==
043D==0430=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail:    
olena.onats@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 

Досвід роботи:

Теми дисертацій:

Наукова діяльність:          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах:


Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність