Crossref Member BadgeПопович Лідія Миколаївна

Науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою 


ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8231-8124

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Коло наукових інтересів: 
Опорні заклади освіти та сфери відповідальності суб’єктів управління у них; виявлення специфіки управлінської діяльності в умовах децентралізації та автономії.

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LgxoytEAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:  
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041F==043E==043F==
043E==0432==0438==0447=3A==041B
=2E==041C=2E=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail: 
popovih1959@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, філологічний факультет, філолог.   

Досвід роботи:
37 років

Теми дисертацій:
 

Наукова діяльність: 
Виконавець науково-дослідної теми «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації», номер державної реєстрації 0118U003365.         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Попович Л. М. Проблеми громадсько-активної школи у змісті підручника для керівника навчального закладу / Л.М.Попович // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ ред. кол.; гол ред. О. М. Топузов]. К.: Педагогічна думка, 2017.  Вип. 18. С. 171177.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Статті у наукових фахових виданнях України

Попович Л. М. Громадсько-активна школа як базова модель нової української школи / Л. М. Попович // Керівник нової української школи: збірник наукових праць / В. П. Андрущенко (голова) В. П. Бех (заступник голови), О. В. Алейнікова, Л. М. Калініна, О. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. педун-т ім. М. П. Драгоманова.Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017 С. 131-136.

Наукові тези:

Попович Л. М. Практика управління громадсько-активними школами / Л. М. Попович // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік: наукове видання. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 52–53.

Матеріали конференцій

1. Попович Л. М. Модель управління громадсько-активною школою / Л. М. Попович // Україна – ЄС: крос - культурні порівняння в освітніх дослідженнях : Матеріали І Міжнародної наукової конференції 22-23 травня 2017 р., м. Київ / Ред. Заболотна О. А.  – Київ Дрогобич: «Трек ЛТД», 2017 С. 149 154.
2. Попович Л. М. Громадсько-активна школа як активна соціально-педагогічна система / Л. М. Попович // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк.Полтава: АКУП ПДАА, 2017.С. 256-260.
3. Попович Л. М. Громадсько-активна школа  – модель нової української школи / Л. М. Попович // ХІІІ International Conference  « Strategi of Quality in Industry and Education” : June 5-8 2017, Varna, Bulqaria. – P. 346 –350.

Участь у науково-практичних заходах:

1. Всеукраїнському круглому столі «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська школа».           Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія Педагогічних наук України,  Інститут педагогіки НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 11 квітня 2017 року.

2. Міжнародній науково-практична конференції «Проблеми сучасного підручника». Організатори:  Інститут педагогіки НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Освітній центр Науково-методичної установи «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, Інститут педагогічних наук Республіка Молдова, 18 травня 2017 року, Інститут педагогіки НАПН України, Київ – 2017.

3. І Міжнародній науковій конференції  «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях»:  Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Відділ міжнародних зв’язків та наукової співпраці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Українська асоціація дослідників освіти, Офіс трансатлантичної мобільності Університету імені Адама Міцкевича,  22-23 травня, Інститут педагогіки НАПН України, Київ–2017.

4. Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка»: Державна установа  «Науково-методичний центр інформаційно - аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Аграрний колледж управління і права Полтавської державної аграрної академії, 20 -24 лютого 2017 року .

5. ХІІІ  Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті»,  5  червня 8 червня 2017 р., Технічний університет м. Варна,  Болгарія: Міністерство освіти і науки України, Національне агентство акредитації України, Національна металургійна академія України /НМетАУ/, Технічний університет-Варна,Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Інститут інтеграційних форм навчання НМетАУ / ІнІФН/, Дніпровський освітній центр, Харківський торгово-економічний інститут, Київський національний торгово-економічний Університет.

6. Засіданні круглого столу «Нова українська школа у практичному дискурсі  Підгірцівської експериментальної  загальноосвітньої школи Обухівського району Київської області» 25 травня 2017 року Підгірцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області: Інститут педагогіки НАПН України,   відділ економіки та управління загальною середньою освітою ІП НАПН України,   відділ освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області,    районний методичний кабінет Обухівської районної ради Київської області, Підгірцівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів        Обухівської районної ради    Київської області

7. Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Нова українська школа в багатовекторному інформаційному просторі»в рамках VIII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2017» та V Міжнародної виставки «WorldEdu », м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва 18 березня 2017 року: Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти Національна академія наук України, Інститут педагогіки НАПН України, 18 березня 2017 року.

8. Міжнародній науково - практичній школі «Якість і економіка освіти» 21 вересня 2017 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь: Науково-методична установа «Національний інститут Міністерства освіти Республіки Білорусь, Інститут педагогіки НАПН України, Асоціація керівників шкіл України.

9. Засіданні методологічного семінару «Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічнимй, інформаційний виміри. Національна академія педагогічних наук України, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, м. Київ 16 листопада 2017 року.

10. Всеукраїнській науково-практичній конференції за результатами наукових досліджень Інституту педагогіки за 2017 рік та основні завдання на 2018 рік, м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 30 листопада 2017 року.

11. Науково-практичному семінарі  на базі опорної Трипільської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Обухівської районної ради Київської області «Специфіка управлінської діяльності опорним закладом освіти в умовах децентралізації освіти», 01 червня 2018 року, с. Трипілля Обухівського району Київської області.

12. Конференції МОН України  «Нова українська школа: старт реформи, участь громад»,  у панельних дискусіях «Новий Освітній простір – складова сучасного шкільного середовища», 21 серпня 2018 року,  м. Київ,

Науково-організаційна діяльність:  
1. Міжнародна науково - практична школа «Якість і економіка освіти» 21 вересня 2017 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь.

2. ХІІІ  Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті»,  5  червня 8 червня 2017 р., Технічний університет м. Варна,  Болгарія.

3. Міжнародна конференція    «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід».  (21 24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія). 

Міжнародна діяльність:  
Участь у Міжнародній науково - практичній школі «Якість і економіка освіти» з  21 вересня 2017 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь.

Науково-педагогічна діяльність: