Crossref Member BadgeТопузов Михайло Олегович

Старший науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою 


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-7890-5959

Науковий ступінь:
Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:  
Економічні засади управління ЗСО, інформатизація управління освітою, інформаційно-освітнє середовище закладу освіти, застосування управлінських інформаційних систем, спеціалізованих комп’ютерних систем управління навчанням (LMS-системи – Learning Management Systems), систем управління навчальним контентом (LCMS-системи – Learning Content Management Systems), системи державного регламентування та ринкового саморегулювання; концепції свободи вибору та використання інформації, педагогічне проектування як механізм його вдосконалення та цілеспрямованого перетворення освітнього простору суб’єктів навчання.

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=S_9AhlAAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0422==043E==043F==0443==0437==043E==
0432=3A==041C==0438==0445==0430==0439==043B==043E_==041E==
043B==0435==0433==043E==0432==0438==0447=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail:  
miketopuzov@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
В 2009 році закінчив Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю бакалавр «економіка підприємства». 
В 2011 році закінчив магістратуру Національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «економіка підприємства» викладач вищого навчального закладу.   

Досвід роботи:
З 2011 р. по 01.09. 2014 р. аспірант Інституту вищої освіти НАПН України. 
З 01.09. 2013 р. розпочав наукову діяльність в Інституті педагогіки НАПН України, на даний час працює старшим науковим співробітником відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України. 

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Організаційно – економічний механізм інформатизації вищої освіти» за спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Наукова діяльність: 
Виконавець науково-дослідної теми відділу економіки та управління загальною середньою освітою «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації» Реєстраційний номер: 0118U003365. Термін виконання 01.01. 2018 – 31.12. 2020 рр.         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Топузов М. О. Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців /  М. О. Топузов // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол.; голов. ред. О. М. Топузов. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С. 338–354. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/709538/ – Назва з екрана.

2. Топузов М. О. Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві / М. О. Топузов // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 26–36. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/706821/ – Назва з екрана.
3. Топузов М. О. Проектування інформаційно-освітнього середовища опорних закладів освіти в підручнику для керівника / Михайло Топузов // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2018. – Вип. 20. – С. 473484


Наукові тези:

Топузов М. О. Модернізаційні процеси в умовах інформаційної економіки в освіті / М. О. Топузов // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік : наукове видання. – К. : Педагогічна думка, 2017. – С. 212 –213.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Топузов М. О. Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів Проектування відповідно до вимог сучасного суспільства / Михайло Топузов // "Директор школи", №9–10( 825–826), травень 2018, — Видавнича група "Шкільний світ", С. 17–25. 

Матеріали конференцій

Топузов М. О. Інформаційна домінанта освітнього середовища навчальних закладів / М. О. Топузов // Україна – ЄС : крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 22–23 травня 2017 року, м. Київ / ред. Заболотна О. А. – Київ–Дрогобич : «Трек-ЛТД», 2017. – С. 199–204. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706824/ – Назва з екрана.

Участь у науково-практичних заходах:

2017  

1. VІІІ Міжнародна виставка: Сучасні заклади освіти – дискусійний майданчик щодо шляхів розвитку нової української школи 16–18 березня 2017 р.


2. IX Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» 24м жовтня 2017 р.


3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника». м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України 18 травня 2017 р.


4. І Міжнародна наукова конференція Україна – ЄС: Крос культурні порівняння в освітніх дослідженнях. м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України 22–23 травня 2017 р.

5. Звітна науково-практична конференція за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і наукових кореспондентів Інституту педагогіки НАПН України за 2017 р., 30 листопада 2017 р.


2018  

1. IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та VII міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» що проходила 15 – 17 березня 2018 р.


2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» м. Мінськ (Республіка Білорусь) (заочна форма).


3. ІІ Міжнародної наукової конференції Педагогічна Компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформація та інновації в освіті у глобалізованому світі (заочна форма) 07–08 червня 2018 р.

4. ХХХ Міжнародна конференція Європейської ради національних асоціацій незалежних шкіл (ECNAIS), яка 19 квітня 2018 р.

Науково-організаційна діяльність

2017

Всеукраїнський круглий стіл трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», м. Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 11 квітня 2017 р.

2018  

Міжнародний українсько-чеський практичний семінар «На шляху до інклюзії», який відбувся 24 квітня 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України, м. Київ, вул., Січових Стрільців 52 – д.

Міжнародна діяльність:   
·  Міжнародна діяльність республіка Білорусь І Міжнародна науково-практична школа «Якість і економіка освіти». Місце проведення м. Мінськ. Дата проведення 21-24 вересня 2017 р. Організатори: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України за ініціативою відділу економіки та управління ЗСО, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Науково-методичний заклад «Національний інститут освіти», Асоціація керівників шкіл України, Асоціація керівників шкіл Республіки Білорусь.

·  ІІ Міжнародна науково-практична школа «Якість і економіка освіти», 6–8 листопада 2017 року у місті Києві. Організатори: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України,  відділ економіки та управління ЗСО Інституту, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Науково-методичний заклад «Національний інститут освіти», Асоціація керівників шкіл України.

·  Міжнародний українсько-чеський практичний семінар «На шляху до інклюзії», який відбувся 24 квітня 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України, м. Київ, вул., Січових Стрільців 52 – д.

Науково-педагогічна діяльність: