Crossref Member Badge

Відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти – це науковий відділ Інституту педагогіки НАПН України, який займається питаннями оцінювання якості загальної середньої освіти, моніторингу якості освіти, оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи на основі тестових технологій, запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти, методики державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії.

Історія відділу бере початок 1 лютого 2006 р., коли Постановою Президії АПH України було створено відділ оцінювання якості освіти (керівник відділу – Жук Юрій Олексійович). До складу відділу в той час входили дві лабораторії: лабораторія педагогічного оцінювання та лабораторія моніторингових досліджень якості освіти.

Лабораторією педагогічного оцінювання керувала кандидат педагогічних наук Щекатунова Ганна Дмитрівна.

У складі лабораторії працювали:

 • Булах Ірина Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії (0,5 ст.);
 • Локшина Олена Ігорівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії (0,5 ст.);
 • Овчарук Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії (0,5 ст.);
 • Чудакова Віра Петрівна – молодший науковий співробітник лабораторії;
 • Мруга Марина Рашидівна – молодший науковий співробітник лабораторії (0,5 ст.).

Лабораторію моніторингових досліджень якості освіти очолював кандидат педагогічних наук, доцент Жук Юрій Олексійович.

Співробітниками лабораторії були:

 • Лукіна Тетяна Олександрівна – доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник лабораторії (0,5 ст.);
 • Ляшенко Олександр Іванович – дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії (0,5 ст.);
 • Мурніна Ганна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії;
 • Ситник Денис Валерійович – науковий співробітник лабораторії;
 • Дворецька Лариса Павлівна – молодший науковий співробітник лабораторії;
 • Середа Леонід Іванович – молодший науковий співробітник лабораторії;
 • Хорошковська Тетяна Петрівна – молодший науковий співробітник лабораторії.

Упродовж 2006–2008 рр. співробітники відділу оцінювання якості освіти дослідили дві науково-дослідні роботи: «Теоретико-методологічні засади оцінювання якості освіти» (лабораторія педагогічного оцінювання) та «Науково-методичні основи незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів» (лабораторія моніторингових досліджень якості освіти).

За результатами досліджень було підготовлено до опублікування рукопис колективної монографії «Якість освіти: методологія оцінювання, критерії та показники» (12,0 д.а.) (колектив авторів: Ляшенко О. І., Лукіна Т. І., Жук Ю. О., Щекатунова Г. Д., Мурніна Г. С. ; за ред. Ляшенка О. І.) та рукопис посібника «Моніторинг якості освіти» (8,0 д.а.) (автори: Ляшенко О. І., Лукіна Т. І.).

У монографії «Якість освіти: методологія оцінювання, критерії та показники» розкрито сучасне розуміння методологічних підходів до трактування поняття якості освіти, процесів і технологій оцінювання якості освіти, її критеріїв та показників, подано основну інформацію, яка необхідна для організації і проведення якісного експериментального педагогічного дослідження з використанням тестових технологій.

У посібнику «Моніторинг якості освіти» розкрито процедури із забезпечення якості, якими необхідно керуватися під час зовнішнього оцінювання; розглянуто відповідні стандарти, якими визначаються правила, вимоги та критерії до систем освітнього і психологічного тестування та оцінювання; проаналізовано права і обов’язки учасників процесу оцінювання.

Поза планом було підготовлено та видано за позабюджетні кошти посібник: «Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність : наукове видання / Я. Я. Болюбаш, І. Є. Булах, М. Р. Мруга, І. В. Філончук. – К. : Майстер-клас, 2007. – 272 с.».

У ньому узагальнено інформацію щодо сучасних підходів до стандартизації педагогічного тестування, ролі стандартизації у забезпеченні справедливого оцінювання. Детально розглянуто стандарти, спрямовані на визначення основних технічних і технологічних вимог до тестів, міжнародні рекомендації з використання тестів і кодекси належної практики та професійної відповідальності в сфері педагогічних вимірювань. У додатках наведено офіційні переклади основних міжнародних документів зі стандартизації вимог, процедур та відповідальності учасників процесу педагогічного оцінювання і тестування.

У 2008 р. відділ оцінювання якості освіти було реорганізовано у лабораторію оцінювання якості освіти, яку очолив Жук Юрій Олексійович.

У 2009–2011 рр. співробітники лабораторії (Жук Юрій Олексійович, канд. пед. наук, доцент, зав. лабораторії; Ляшенко Олександр Іванович, д-р пед. наук, професор, гол. наук. співроб. лабораторії; Лукіна Тетяна Олександрівна, д-р наук з держ. управління, професор, гол. наук. співроб. лабораторії; Булах Ірина Євгенівна, д-р пед. наук, професор, гол. наук. співроб. лабораторії; Ващенко Лідія Семенівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. лабораторії; Полянський Павло Броніславович, канд. істор. наук, ст. наук. співроб. лабораторії; Смолінчук Лариса Симонівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. лабораторії; Середа Леонід Іванович, наук. співроб. лабораторії; Науменко Світлана Олександрівна, мол. наук. співроб. лабораторії; Топузова Алла Василівна, наук. співроб. лабораторії; Ситник Денис Валерійович, мол. наук. співроб. лабораторії; Мруга Марина Рашидівна, мол. наук. співроб. лабораторії) дослідили науково-дослідну роботу (далі – НДР) «Науково-методичні засади оцінювання якості загальної середньої освіти».

Її результати представлено у колективній монографії «Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти» (авторський колектив: Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Ващенко Л. С., Полянський П. Б., Жук Ю. О. ; за ред. Ляшенка О. І. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 160 с.) та посібнику «Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (авторський колектив: Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. ; за ред. Ляшенка О. І. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с.).

16.jpg

У монографії «Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти» в оглядовому форматі подано основну інформацію, необхідну для організації та проведення моніторингового дослідження з визначення рівня навчальних досягнень учнів методами тестування. Розглянуто окремі питання методичного забезпечення моніторингових досліджень якості освіти, варіативних технологій визначення рівня навчальних досягнень учнів середньої школи. Монографія отримала перше місце на конкурсі НАПН України серед монографій (2012 р.).


У посібнику «Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу» викладено наукові засади і методика оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, методи інтерпретації результатів стандартизованого оцінювання навчальних досягнень учнів, практичні рекомендації з організації і проведення моніторингу якості освіти, оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2012–2014 рр. співробітники лабораторії оцінювання якості освіти (Жук Юрій Олексійович, канд. пед. наук, доцент, зав. лабораторії; Ляшенко Олександр Іванович, д-р пед. наук, професор, гол. наук. співроб. лабораторії; Лукіна Тетяна Олександрівна, д-р наук з держ. управління, професор, гол. наук. співроб. лабораторії; Ващенко Лідія Семенівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. лабораторії; Паньков Віктор Георгійович, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. лабораторії; Смолінчук Лариса Симонівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. лабораторії; Науменко Світлана Олександрівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. лабораторії; Середа Леонід Іванович, наук. співроб. лабораторії; Топузова Алла Василівна, наук. співроб. лабораторії; Гривко Антоніна Вікторівна, мол. наук. співроб. лабораторії; Ситник Денис Валерійович, мол. наук. співроб. лабораторії) дослідили колективну НДР «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи».

96.jpg

За її результатами підготовлено монографію «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи» (авторський колектив: Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С.О., Гривко А.В. ; за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 200 с.) та посібник «Тестові технології оцінювання компетентностей учнів» (авторський колектив: Ляшенко О. І., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В. ; за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 128 с.).

У монографії «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи» розкрито загальні проблеми застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. Розглянуто окремі питання щодо визначення рівня формування компетентостей в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання. Наведено конкретні приклади тестів, які можуть зацікавити учителів-практиків.

У посібнику «Тестові технології оцінювання компетентностей учнів» розкрито прикладні питання застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. На конкретних прикладах показано можливості визначення рівня сформованості компетентностей в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання.

З січня 2015 року у зв’язку зі зміною структури Інституту педагогіки НАПН України лабораторію оцінювання якості освіти було перейменовано на відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти (керівник відділу – Жук Юрій Олексійович).

У 2015-2017 рр. співробітники відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти (Жук Юрій Олексійович, канд. пед. наук, доцент, зав. відділу; Ляшенко Олександр Іванович, д-р пед. наук, професор, гол. наук. співроб. відділу; Лукіна Тетяна Олександрівна, д-р наук з держ. управління, професор, гол. наук. співроб. відділу; Ващенко Лідія Семенівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. відділу; Головко Світлана Григорівна, канд. істор. наук, ст. наук. співроб. відділу; Гривко Антоніна Вікторівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. відділу; Науменко Світлана Олександрівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. відділу; Смолінчук Лариса Симонівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. відділу; Топузова Алла Василівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. відділу; Дворецька Лариса Павлівна, наук. співроб. відділу) дослідили колективну НДР «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій». 

За результатами НДР підготовлено монографію «Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти» (авторський колектив: Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Гривко А. В., Науменко С. О. ; за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 160 с.) та рукопис методичних рекомендацій «Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій» (3,0 д.а.).

У монографії «Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти» розглянуто основні теоретичні й методичні проблеми побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти, зокрема з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. На конкретних прикладах показано можливості використання різноманітних моніторингових систем для визначення рівня сформованості компетентностей в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання.


У 2018-2020 рр. відділ досліджує НДР «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії». 

За її результатами буде підготовлено рукопис практичного посібника «Методи, засоби і процедури державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії» (10,0 д.а.) та рукопис методичних рекомендацій «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії» (3,0 д.а.).


ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ: