Crossref Member BadgeЛяшенко Олександр Іванович

Головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-6885-5978

Науковий ступінь:
Доктор педагогічних наук

Вчене звання:
Професор

Коло наукових інтересів:      
Дидактика загальної середньої освіти, теорія і методика навчання фізики, педагогічна тестологія, менеджмент якості освіти

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xKhr3AMAAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041B==044F==0448==0435==043D==
043A==043E=3A==041E=2E==0406=2E=3A=3A.html

Інші профілі:
 

E-mail:  
o.liashenko@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 

Досвід роботи: 

Теми дисертацій: 

Наукова діяльність: 

Перелік друкованої продукції: 

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах:

Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність