Crossref Member Badge


Ващенко Лідія Семенівна

Старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти 


ORCID iD:     
https://orcid.org/0000-0002-0637-2142

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Доцент

Коло наукових інтересів:   
Питання моніторингу та оцінювання якості освіти

Профіль вченого в Google Scholar:  
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=1&user=IF8hrCwAAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4212

Інші профілі: 

E-mail:     
vaschenko_ls@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища, Ніжинський державний педагогічний інституту імені М.В.Гоголя   

Досвід роботи:   
Науковий стаж – 26 років

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Методичні засади організації біологічних олімпіад учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (13.00.02 – теорія і методика навчання біології).   

Наукова діяльність:    
Виконавець науково-дослідних робіт відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти (лабораторії оцінювання якості освіти) Інституту педагогіки НАПН України.         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Ващенко Л. С. Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти / Л. С. Ващенко // Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : колективна монографія [Жук Ю.О., Лукіна Т.О., Ляшенко О.І. та ін.]. – Київ, 2017. 

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Наукові статті
1. Ващенко Л. С. Про результати вивчення стану критичного мислення ліцеїстів. Біологія і хімія у рідній школі. 2017. № 2. С. 42-46.
2. Ващенко Л. С. Розвиток дослідницьких умінь старшокласників в умовах профільної школи. Біологія і хімія у рідній школі. 2017. № 3. С. 23-27.
3. Ващенко Л. С. Про зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання на базовому рівні. Біологія і хімія у рідній школі. 2018. № 3. С. 23-29.
4. Ващенко Л. С. Зміни в педагогічному портреті навчального закладу (на прикладі ліцею № 17 м. Хмельницького). Біологія і хімія у рідній школі. 2018. № 5. С. 41-48.
5. Ващенко Л. С. Про завдання на здатність використовувати знання та уміння з біології у практичній ситуації. Біологія і хімія у рідній школі. 2018. № 6. С. 39-44.
6. Ващенко Л. С., Жук Ю. О. Особливості використання понятійного апарату  біології у тестах зовнішнього незалежного оцінювання. Біологія і хімія у рідній школі. 2019. № 1. С.34-40.

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах:

Науково-організаційна діяльність:   

Підготовка та проведення науково-практичного семінару «Використання тестових технологій для оцінювання рівня сформованості предметних компетентностей школярів профільної школи» на базі  педагогічного колективу ліцею № 17 м. Хмельницького (11.102017).

Тема виступу: «Про результати експериментального дослідження  щодо  оцінювання  рівня сформованості у старшокласників критичного мислення».

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність