Crossref Member Badge
Жук Юрій Олексійович

Завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освітиORCID iD:   
https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Науковий ступінь:    
Доктор педагогічних наук

Вчене звання:
Доцент 

Коло наукових інтересів:   
Педагогічна кваліметрія, середовища навчання

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fA3iecgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7qkG1DHw5xEvtAwswv6G1YAh1XQIlYXNNCahMAvDQ9i_hScPhoixcw4UFEh97Et2-5vdjDlKquTTd4KlAGYp7UoL3pOuO9jG9VG-SBf0D34dr9ORamdZd9GmKRBMXg1bWUaEtEWruKmesDt6kZhQoXhzTFEMRgbmdj7
Sfm5t5B2lkpseq3MDmFnMGJOyayWsWGZ3V6u1pR9ctQ45u2ePZnoAhkH0u7Hs9sRjKOxbffz--G5p8

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0416==0443==043A=3A==042E=2E==041E=2E=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail:  
zhukyrij@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

НАУКОВІ ПРАЦІ

книги

Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики

Експеримент на екрані комп’ютера

Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору

Інтернет-орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті

Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання з фізики в школі

Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій

Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання

Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти

Організація навчально-виховного процесу у кабінеті фізики середнього закладу освіти (науково-педагогічні основи)

Організація навчальної діяльності у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі

Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання

Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи

Тестові технології оцінювання компетентностей учнів

Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі

Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти


СТАТТІ

Перелік