Crossref Member Badge

Відділ навчання географії та економіки

Навчальні програми для курсів за вибором:

1.     Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

2.     Географія економічних систем світу

3.     Прикладна економіка

4.     Політична географія

5.     Географія культури України

6.     Географія України

7.     Економіка використання водних ресурсів

Історія відділу навчання географії та економіки бере початок з 1934 року, коли в науково дослідному Інституті педагогіки був створений відділ методики географії. Його очолив К. П. Пяртлі. З 1945 по 1947 р. сектором методики географії завідував кандидат географічних наук І. П. Старовойтенко, а з 1947 по 1959 р. – О. Т. Діброва. За його авторством створено перший підручник з географії України, який витримав 16 видань. Нову сторінку в дослідженні проблем методики географії вписав Михайло Панасович Откаленко, який керував відділом з 1959 р. по 1980 р.

На початку 80-х відділ змінює назву на лабораторію методики викладання географії і її очолює Анатолій Йосипович Сиротенко – автор підручників, посібників, науково-методичних статей, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор. З 1993 по 1995 роки завідувачем лабораторії був Г. П. Пустовіт.

З 1995 по 2004 рік лабораторією керував О. М. Топузов. У цей період розроблялися науково-методичні засади відбору і реалізації змісту географічної освіти в середній і загальноосвітній школі. Було створено цілу низьку навчальних програм, посібників та підручників з географії. Почала створюватись наукова школа.

В різні роки в лабораторії працювали знані науковці (А. С. Волкова –організувала міський клуб вчителів-географів при Будинку вчителя «Гея», В. П. Корнєєв – автор підручників та методичних посібників, Л. І. Круглик – автор підручника «Географія» для 6-го класу, Л. В. Тименко – автор підручника для 10-го класу, Г. М. Ісаєва – учасник проектних технологій, О. П. Кравчук – автор навчальних програм для курсів за вибором).

З 2004 по 2008 роки завідувачем лабораторії стала перша жінка в історії розвитку відділу-лабораторії Тетяна Геннадіївна Назаренко. В цей час лабораторія називається – географічної і економічної освіти, а її науковими співробітниками розробляється дидактичне обґрунтування змісту та методики диференційованого навчання географії в основній школі, дидактичні основи навчання географії в загальноосвітній школі та методика навчання географії та економіки в профільній школі.

Після захисту докторської дисертації з теми «Методичні основи проблемного навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах» на посаду завідувача повертається О. М. Топузов.

З 2012 р. лабораторію очолює кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Олександр Федорович Надтока. В цей період активізувався процес створення підручників географії для основної школи, коли щорічно співробітниками відділу створювалися підручники географії. Серед авторів: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко та інші науковці. Важливим доробком лабораторії стала Концепція географічної освіти в основній школі.

З 2015 року лабораторію реорганізовано у відділ навчання географії та економіки. З цього року наукова продукція відділу все  більше набуває рис компетентнісної зорієнтованості. Про це свідчать підручники та посібники за авторством О. М. Топузова, О. Ф. Надтоки,  Л. А. Покась, В. О. Надтоки. Слід особливо відзначити серію «Перевірка предметних компетентностей», яка побачила світ у видавництві «Оріон.

Основним видом діяльності співробітників відділу є виконання планової науково-дослідної роботи (НДР), а саме:


Підготовка нової редакцій навчальних програм та перспективного оновлення державних освітніх стандартів;


Розробка методичних рекомендацій з географії на основі педагогічної прогностики;Підготовка та проведення всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій та інших наукових масових заходів;Проведення педагогічних експериментальних досліджень;Участь  у роботі журі всеукраїнських учнівських олімпіад з географії;Участь у підготовці аналітичних матеріалів, що стосуються змісту навчання географії та економіки в ЗНЗ;Написання та рецензування рукописів навчальних підручників і посібників;Участь у роботі спеціалізованої вченої ради К 26.452.05.

Співробітники відділу постійно спілкуються з вчителями, проводять наукові диспути, науково-практичні конференції, виїзні засідання.


За більш як 80-річну історію відділу, його науковими співробітниками зроблений значний внесок у розвиток методики навчання географії в Україні. Розроблені її наукові підвалини, створено велику кількість навчальних програм, навчальних та методичних посібників, підручників.

Науковці сьогодення продовжують славну історію. Матеріали, що висвітлюють наукові результати дослідної роботи співробітників відділу презентувались на конференціях різних рівнів, у фахових виданнях, засобах масової інформації. На них отримано позитивні експертні висновки. Схвальні відгуки, звернення і посилання на опубліковані статті та листи клопотання від закладів освіти про отримання продукції, свідчать, що їхнє впровадження у теорію та методику навчання географії сприятиме підвищенню ефективності та якості навчання.


ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

 1. Назаренко Тетяна Геннадіївна – завідувач відділу, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;
 2. Топузов Олег Михайлович – головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України (0,5 ст.);
 3. Криловець Микола Григорович – провідний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор (0,5 ст.)
 4. Яценко Володимир Сергійович – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
 5. Надтока Віктор Олександрович – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук;
 6. Часнікова Олена Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук (0,5 ст.);
 7. Барадія Наталія Григорівна – науковий співробітник, кандидат педагогічних наук (0,5 ст.);
 8. Логінова Аліна Олексіївна – науковий співробітник;
 9. Покась Лілія Антонівна – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент (0,5 ст.);
 10. Доброскок Анастасія Сергіївна – науковий співробітник, кандидат психологічних наук;
 11. Гончарова Наталія Олександрівна – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент (0,5 ст.)

 

 

Контакти:

Відділ навчання географії та економіки

Вулиця Січових Стрільців, 52 Д

місто Київ 04053

Офіс 425

Тел (044)481-37-85

Електронна адреса: vidgeo@ukr.net