Crossref Member Badge

Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

 

Історія лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин бере початок із листопаду 1995 року, коли постала потреба у проведенні теоретичних і прикладних досліджень у галузі навчання мов етнічних меншин у загальноосвітніх навчальних закладах.

У 2015 році лабораторію було реорганізовано у відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, об’єднавши дві лабораторії Інституту педагогіки НАПН України – «Лабораторію навчання російської мови та мов інших етнічних меншин» (з 1995 р.) і «Лабораторію навчання української словесності у школах національних меншин України та діаспори» (з 2004 р.).

З моменту заснування й до 2009 року лабораторію навчання російської мови та мов інших етнічних меншин очолювала доктор наук Ґудзик І. П., а з 2009 до 2015 рр. – кандидат наук Курач Л. І. Відповідно, з 2004 по 2013 рр. лабораторію навчання української словесності у школах національних меншин України та діаспори керувала доктор наук Хорошковська О. Н., а з 2013 до 2015 рр. – кандидат наук Яновицька Н. І. З 2015 до 2019 року відділом завілувала Лариса Іванівна Курач. Нині відділом керує доктор педагогічних наук Наталія Іванівна Богданець-Білоскаленко.

Значний внесок у розвиток вітчизняної науки у галузі освіти національних меншин України також зробили доктор наук Пашківська Н. А., кандидат наук Сімакова Л. А., наукові співробітники Корсаков В. О., Мазур І. Т. та інші..

За період існування лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин досліджено такі теми:

1. Функціональний підхід до відбору мовного, мовленнєвого і лінгвонародознавчого компонентів змісту та до визначення методики навчання мов етнічних меншин (1999-2001 рр.);

2. Лінгводидактичні засади відбору змісту та методів навчання мов етнічних меншин у 12-річній середній загальноосвітній школі (2002-2005 рр.);

3. Методика розвитку комунікативних компетенцій школярів у навчанні мов етнічних меншин в початковій та основній школі (2005 – 2007 рр.);

4. Науково-методичні засади конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової й основної школи (2008 – 2011 рр.);

5. Науково-методичні засади реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов і літератур етнічних меншин у початковій і основній школі (2012 – 2014 рр.).

За період існування лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України та діаспори досліджено такі теми:

1. Зміст української мовно-літературної освіти у школах І ступеня національних меншин України (2004 –2006 рр.).

2. Лінгводидактичне забезпечення змісту навчання української мовно-літературної освіти у школах І ступеня національних меншин України (2007–2009 рр.).

3. Науково-методичні засади інтегрованого навчання української словесності у школах І ступеня з мовами викладання національних меншин України (2010–2012 рр.).

4. Завершується робота над темою «Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4-х класів шкіл 1 ступеня з мовами викладання національних меншин України» (2013–2015 рр.).

За результатами досліджень зазначених тем розроблено розділи Державного стандарту початкової та базової загальної освіти, зокрема у галузі «Мови і літератури» (Мови вивчення: українська мова та мови національних меншин); науково-обґрунтовані програми з української мови для 1-4 класів шкіл з угорською, румунською, польською, російською мовами навчання, з мови іврит для 1-4 класів та 5-9 класів шкіл з українською мовою навчання, які в 2011р. затверджені Колегією МОНМС України як базові; з російської мови для початкової й основної школи з російською та українською мовами навчання; програми з інтегрованого курсу «Література (російська і світова)» для шкіл України з російською та українською мовами навчання для основної школи тощо.

Крім того, співробітниками лабораторій було розроблено підручники з української та російської мов для початкової й основної школи з навчанням українською та російською мовами (Ґудзик І. П., Корсаков В. О.), з мови іврит «Мова іврит. Усний курс» для 1 класу та «Мова іврит. Буквар» для 2 класу шкіл з українською мовою навчання (Бакуліна Н. В.), з української мови "Українська мова. Усний курс" для 1 класів шкіл з польською, угорською, румунською мовами навчання (усього 3 підручники) та підручники з навчання грамоти ("Буквар") для шкіл з угорською, румунською, польською мовами навчання, «Українська мова» для 3 та 4 класів шкіл зазначеного типу (Хорошковська О. Н., Яновицька Н. І., Повхан К. З., Петрук О. М.); з інтегрованого курсу літератури («Література (російська і світова)» для 5-8-х класів шкіл з російською мовою навчання (Сімакова Л. А., Снєгірьова В. В.). Основні результати дослідження відображено в статтях і виступах на конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

Також науково-методичними здобутками стали колективна монографія «Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи» (Курач Л. І., Корсаков В. О., Сімакова Л. А., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В.) та численні навчальні посібники з різного кола зазначених вище проблем з російської, ромської, новогрецької, болгарської, кримсько-татарської, української мов, івриту, російської та зарубіжної літератури тощо (усі співробітники). Крім цього, співробітники відділу є розробниками методичних рекомендацій щодо контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з мов і літератур етнічних меншин, експертами та рецензентами численних рукописів навчальної продукції.

Надійними партнерами відділу є експериментальні навчальні заклади України: Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 192 Деснянського району м. Києва; середня загальноосвітня школа № 294 І-ІІІ ступеня Деснянського району м. Києва; спеціалізована середня загальноосвітня школа № 247 з поглибленим вивченням російської мови м. Києва; гімназія № 39 (м. Київ); гімназія № 153 ім. О.С. Пушкіна І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва; Чернівецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 41 з вивченням єврейського етнокультурного компонента; школа-садок «Щастя», м. Київ; НВК «Міцва-613», м. Біла Церква, Спеціалізована школа №94 «Еллада» м. Києва; ЗНЗ з угорською мовою навчання: ЗНЗ №2 м. Чоп, гімназія №3 м. Мукачева, с. Великодобронська ЗОШ Закарпатської області; ЗНЗ з румунською мовою навчання: гімназія «НВК» с. Бояни Чернівецької області; ЗНЗ з молдавською мовою навчання: Борисівська ЗОШ Одеської області; ЗНЗ з польською мовою навчнная: №10, 24 м. Львова, Городоцька ЗОШ з польською мовою навчання Хмельницької області; ЗНЗ з російською мовою навчання: спеціалізована школа №188 Дніпровського району м. Києва, «НВК» №111 «Спеціалізована природничо-математична школа-дошкільний заклад» м. Дніпропетровськ, Херсонський НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» №56 м. Херсон тощо.

З 2015 по 2017 рр. співробітники працюють над двома темами: «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов і літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу» та завершують роботу над темою «Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4-х класів шкіл 1 ступеня з мовами викладання національних меншин України».


ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

Богданець-Білоскаленко Н. І. - завідувач відділу, доктор педагогічних наук, доцент;

Фідкевич О. Л. - старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук;

Снєгірьова В. В. - старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук;

Бакуліна Н. В.  старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; 

Шевчук Л. М. - старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук;

Хорошковська-Носач Т. П. - науковий співробітник; 

Яновицька Н. І. - провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; 

Караман О. В. - провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, професор; 

Караман С. О. провідний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор; 

Чернухін Є. К. - провідний науковий співробітник, кандидат філологічних наук;

Кондур З. А. - молодший науковий співробітник;

Лоза І. В. - молодший науковий співробітник;

Гичка О. С.- молодший науковий співробітник;

Загорулько М. О. - молодший науковий співробітник;

Ладоня К. Ю. - науковий співробітник;

Ліпчевська І. Л. - науковий співробітник;