Crossref Member Badge


Горошкін Ігор Олександрович

Старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов


ORCID iD:   
https://orcid.org/0000-0003-2694-458X

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук 

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:    
Спілкування українською та англійською і турецькою мовами, формування предметної і ключових компетентностей учнів,  технології навчання іноземних мов, формування мовної особистості майбутніх перекладачів.

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=A0bKU5gAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:   
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4555

Інші профілі:

E-mail:   
igorgoroshkin@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:     

Досвід роботи:   
Cтажування:  
Університет Сакар’я, Туреччина, 2010 р.  
Університет Фатіха, Стамбул, Туреччина, 2011 р.

Викладач кафедри східних мови ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (-донині)

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації

Наукова діяльність: 
     

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Горошкін І. Педагогічні засоби формування мовної особистості студентів-майбутніх перекладачів [Електронний ресурс] / І. Горошкін // Науковий вісник Донбасу. – 2013. ‒  № 3 (23). ‒ Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13goismp.pdf.

2. Горошкін І.О. Принципи формування мовної особистості майбутніх перекладачів / І.О.Горошкін // Педагогіка вищої та середньої школи, - 2013. – Вип. 38. – С. 185-189.

3. Горошкін І.О. Мовна особистість перекладача як міждисциплінарне поняття / І.О. Горошкін // Освіта на Луганщині. – 2013. ‒ № 2 (39). – С. 61-65.

4. Горошкін І.О. Педагогічні підходи до формування мовної особистості перекладача / Горошкін І.О. // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка, 2013. Випуск ХLVІІІ. ‒ Івано-Франківськ. – С. 120-124.

5. Горошкін І.О. Концептуальні засади формування мовної особистості майбутніх перекладачів / І.О. Горошкін // Педагогіка вищої і середньої школи. – 2013. ‒ № 39. – С.189-195.

6. Горошкін І.О. Міждисциплінарна інтеграція як педагогічна умова формування мовної особистості майбутніх перекладачів / І.О.Горошкін // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – 2014. - № 2 / СХІХ. – С.78-83.

7. Горошкін І.О. Метод проектів у професійній підготовці майбутніх перекладачів / І.О. Горошкін // Педагогіка вищої і середньої школи. – 2015. ‒ № 44. – С.25-30.

8. Горошкін І.О. Перекладацька практика як засіб формування мовної особистості майбутніх перекладачів / І.О. Горошкін // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (30), Issue: 59, 2015. ‒ Budapest, 2015. ‒ С. 35-38.

9. Горошкін І.О. Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутніх перекладачів [Електронний ресурс] / І.О. Горошкін // Науковий вісник Донбасу. – 2016. ‒ № 1-2 (33-34). ‒ Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13goismp.pdf.
10. Горошкін І. Перекладацька компетентність як індикатор сформованості мовної особистості майбутнього перекладача / І. Горошкін // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. - № 3 (137). – С.158-168. 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій


Участь у науково-практичних заходах:

Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність