Crossref Member Badge

Чорноус Оксана Володимирівна

Старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-7365-3756

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:   
Педагогіка, дидактика, профільне навчання, педагогічні технології, міжпредметна інтеграція, мультимедійна складова у педагогічних технологіях. 

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=oZcUehsAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0427==043E==0440==043D==043E==
0443==0441=3A==041E=2E==0412=2E=3A=3A.html

Інші профілі:
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%D7%EE%F0%ED%EE%F3%F1+%CE%EA%F1%E0%ED%E0&ustano
va=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0

E-mail:  
Chornousok@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Горького, педагогічно-психологічний факультет   

Досвід роботи:
Працюю в Інституті педагогіки з 2004 року

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Формування навчально- організаційних умінь і навичок молодших школярів засобами відеоінформації».   

Наукова діяльність:  
Виконавець науково-дослідної теми відділу дидактики Інституту педагогіки «Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах профільного  навчання». Реєстраційний номер – 0118U003355.  Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Чорноус О. В. Дидактичні особливості мультимедійної складової у педагогічній технології з розвитку критичного мислення старшокласників. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип.24 . Ч.1. Кам’янець-Подільський.  2018. С.271–277. (Index Copernicus).

2. Чорноус Оксана. Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг. Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Ужгород : УжНУ, 2018.  Вип. 1(42).  С. 264–267.  (Серія: Педагогіка. Соціальна робота). (Google Scholar (США), Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна), INDEX Copernicus − ICV 2016: 49.47 (Польща)
3. Трубачева С. Чорноус О. Дидактичні особливості метапредметних технологій в умовах профільного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Ужгород : УжНУ, 2017.  Вип. 1(40). С. 295–297. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота). (Google Scholar (США), Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна), INDEX Copernicus − ICV 2016: 49.47 (Польща)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Чорноус Оксана. (2018). Дидактичні особливості мультимедійної складової технологій профільного навчання/ Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві». – С. 190–194. – 214 с.

Матеріали конференцій

1. Чорноус О. В. Дидактичні особливості мультимедійних технологій в освітньому середовищі / Оксана  Чорноус // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 6 квітня 2017 року // FOLIACOMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Ч. І. – С. 84 –86. – 113 с.

2. Чорноус О. Мультимедійні технології як засіб активізацтї пізнавальної діяльності в освітньому середовищі / Оксана Чорноус //Аактуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2017 року // FOLIACOMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 81–84- 85с.

3. Чорноус  О. Мультимедійна підтримка організації освітнього середовища старшої школи // С. Трубачева, О. Чорноус // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 5-6 жовтня 2017 року //FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 182 с. – С. 121-125.
4. Чорноус  О. (2018). Дидактичні особливості мультимедійної технології профільного навчання  [Didactic features of the multimedia technology of profile education]. / Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві». – С. 190–193- 214 с.

Участь у науково-практичних заходах:

2017  

1. Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи», м. Умань, 6 квітня 2017 року. Виступ на тему: «Метапредметні основи професійно зорієнтованого освітнього середовища у старшій школі».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки, відділ дидактики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет соціальної та психологічної освіти Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, Факультет початкової освіти, Польсько-Українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний факультет, Київський університет імені Бориса Гринченка Педагогічний Інститут, Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет Саскатчевана (Канада), Самарський державний соціально-педагогічний університет Факультет початкової освіти, Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Республіка Польща).


2. Перша Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти», м. Умань, 27 квітня 2017 року. Виступ на тему: «Метапредметний підхід до формування змісту освіти в умовах профільного навчання».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки, відділ дидактики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет соціальної та психологічної освіти Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, Факультет початкової освіти, Польсько-Українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я.А.Коменського, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний факультет, Київський університет імені Бориса Гринченка Педагогічний Інститут, Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет Саскатчевана (Канада), Самарський державний соціально-педагогічний університет Факультет початкової освіти, Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Республіка Польща).


3.Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника",   18 травня 2017 року м. Київ. Участь у круглому столі
«Науково-методичне забезпечення шкільної освіти: інноваційні розробки,
перспективи та досвід підручникотворення». Тема виступу: «Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника в умовах
профільного навчання».

Організатори: Інститут педагогіки  Національної академії педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Науково-методична установа «Національний інститут освіти»  Міністерства освіти республіки Білорусь, Інститут проблем освіти Азербайджанської республіки, Інститут педагогічних наук республіки Молдова.


4. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища проблеми та перспективи», 5-6 жовтня 2017року м. Умань. Тема виступу: «Мультимедійна підтримка організації освітнього середовища старшої школи».
Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки відділ дидактики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини факультет соціальної та психологічної освіти кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, факультет початкової освіти кафедра теорії початкової освіти Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського, Східноєвропейський національний університет імені Янки Купали (Білорусь) ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти (Білорусь), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет Соскатчевана (Канада), Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Республіка Польща).


2018 

1.Третя Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи», 16-17 лютого 2018 року (м.Умань, Україна) Тема: «Педагогічні технології профільного навчання як чинник модернізації освітнього середовища».
Організатори: Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, відділ дидактики; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Факультет соціальної та психологічної освіти, Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, Факультет початкової освіти, Кафедра теорії початкової освіти, Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Яна Амоса Коменського; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Педагогічний факультет; Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь); Вища школа бізнесу та наук про здоровʼя в м. Лодзь (Польща); Вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно (Польща); Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь); ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь); Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан); Університет Саскатчевана  (Канада)

2.Міжнародна науково-практична конференція «Нова українська школа: теорія та практика реалізації інтегрованого підходу (17-18 травня 2018 року, Тернопіль, УкраїнаТема: «Дидактичні особливості мультимедійної складової у педагогічній технології з розвитку критичного мислення старшокласників».
Організатори: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Інститут педагогіки НАПН України, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Університет імені Стефана Кардинала Вишинського (Варшава, Польща), Куявсько-Поморська вища школа (БИДГОЩ, Польща).

Науково-організаційна діяльність:  
Співпраця з ліцеєм “ Універсум” м. Київ

Міжнародна діяльність:          
1.Барановська О. В., Косянчук С. В., Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Polish Science Journal. Warsaw: Sp. z o. o. «iScience», 2018. Issue 3. P. 62–72.

2.Чорноус О. Дідактичні особливості мультимедійної складової технологій профільного навчання. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року. FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві». 2018. С. 190–193. – 214 с.

Науково-педагогічна діяльність
Науково-педагогічна співпраця з ліцеєм “ Універсум” м. Київ