Crossref Member BadgeПархоменко Наталія Євгенівна

Молодший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти


ORCID iD:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:  

Профіль вченого в Google Scholar:

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 

Інші профілі:

E-mail:  


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища,    
1985 р., Київське міське педагогічне училище  № 1, викладання в початкових класах загальноосвітньої школи.   
1992р., Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Драгоманова, педагогіка і методика виховної роботи;  
2009 р., Київський міський педагогічний університет ім. Б.Грінченка, управління навчальним закладом;  
2016 р. – по сьогодні, Інститут педагогіки НАПН України, навчання в аспірантурі

Досвід роботи:       
1985 – 2005 рр. Загальноосвітня середня школа № 170 Оболонського району міста Києва, учитель початкових класів, учитель-методист
Відмінник освіти України, наказ МОН України № 417-к від 15.07.1997; Почесна грамота МОН України, № 132148, наказ МОН України № 985-к від 21.08.2008
2005 – 2017 рр. Спеціалізована школа № 194 «Перспектива» Оболонського району міста Києва, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель початкових класів
2017 р. – по сьогодні
Інститут педагогіки НАПН України, відділ інновацій та стратегій розвитку освіти, молодший науковий співробітник (робота за сумісництвом), аспірант
2017 – по сьогодні
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», начальник відділу наукового і навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної і початкової освіти в Новій українській школі, науковий співробітник  (основне місце роботи) 

Теми дисертацій:

Наукова діяльність:   
Виконавець науково-дослідної теми відділу інновацій та стратегій розвитку освіти «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи»  Робота над дисертацією доктора філософії: «Формування контрольно-оцінних умінь учнів 1-2 класів в умовах вербального оцінювання»          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

1. Пархоменко Н. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з математики. 4 клас // Київ: Генеза, 2018. – 64 с.
2. Пархоменко Н. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з математики. 4 клас // Київ: Генеза, 2017. – 64 с.
3. Цимбалару А. Д., Пархоменко Н. Є., Бондар І. Ю.  Навчальний посібник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів «На крилах успіху» в 32 частинах  // Ч.1-32. – ТОВ «Освітній центр «На крилах успіху», 2017. – 48 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Пархоменко Н. Вербальная оценка как мотиватор личностного развития первоклассников / Национальный образовательный портал для дошкольного, общего среднего и специального образования Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь // http://adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1129-verbalnaya-otsenka-kak-motivator-lichnostnogo-razvitiya-pervoklassnikov.html (міжнародне видання)
2. Пархоменко Н. Управлінські виклики в умовах впровадження Концепції Нової української школи // Н. Є. Пархоменко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2017. – 224с. – С. 50-51.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Анжеліка Цимбалару, Наталя Пархоменко. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів: методичний коментар / Анжеліка Цимбалару, Наталя Пархоменко // Початкова школа.  – № 12. – 2017. – С. 12-15.

Матеріали конференцій

1. Пархоменко Н. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи в Україні і Фінляндії // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях : Матеріали І Міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2017 р., м.Київ/ Ред. Заболотна О. А. – Київ – Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2017 – 228 с. – С. 138-141
2. Пархоменко Н. Соціальний контекст модернізації системи оцінювання в процесі реформування шкільної освіти // Педагогічна компаравістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. Ред. О. І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – 222 с. – С. 124-125
3. Пархоменко Наталія. Підготовка вчителя початкової школи як конкурентоспроможного фахівця в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»: виклики сьогодення і шляхи вирішення / Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції; редакційна колегія: В.І Бондар (голова) [та ін.]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – 292 с. – С. 217-223.
4. Пархоменко Наталія. Підручник як засіб формування контрольно-оціних умінь учнів 1 класів в українській і польській школі / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. Конференції (Київ, 7-8 червня 2018 р.) / Ін.-т педагогіки НАПН України / За заг. Ред. О. І. Локшиної. – Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек_ЛТД», 2018. – 268 с. – С. 249 – 251.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. «Розвиток початкової освіти: прогнози та їх експериментальне впровадження». Всеукраїнський круглий стіл (19 лютого 2017 р., м. Київ). Виступ Пархоменко Н. Є. «Взаємодія педагогічного колективу школи і батьків майбутніх першокласників щодо організації навчання за експериментальними освітнім проектом «На крилах успіху».

2. «Прогнозування розвитку початкової освіти: дидактико-методичні засади організації навчання першокласників». Всеукраїнський круглий стіл (12 травня 2017 р., м. Запоріжжя). Виступ Пархоменко Н. Є. «Інноваційні підходи до вербального оцінювання першокласників».

3. «Освітній простір сучасного вчителя початкової школи». Дидактико-методична сесія (14 серпня 2017 р., м. Київ). Пархоменко Н. Є. «Особливості викладання в першому класі експериментальних шкіл інтегрованого навчального предмета математика».

4. «Інноваційний освітній проект для початкової школи «На крилах успіху»: запитання й відповіді». Педагогічна студія (25 жовтня 2017, м. Київ).

5. «Траєкторія розвитку сучасного вчителя початкових класів в освітньому проекті «На крилах успіху». Педагогічна майстерня (13 жовтня 2017, м. Київ) Пархоменко Н. Є. «Особливості викладання в експериментальних класах інтегрованого навчального предмета математика».

6. «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти» Всеукраїнський науково-практичний семінар (8 листопада 2017 р., м. Житомир) Пархоменко Н. Є. «Нормативне забезпечення інноваційних змін в системі початкової освіти».

7. «Нова українська школа – нові підходи до навчання і викладання» Міжнародний семінар (24 жовтня 2017 р., м. Київ) Пархоменко Н.Є. Виклики у впровадженні проекту Державного стандарту початкової загальної освіти: організація освітнього процесу.

2018 

1. Тренінг для тренерів «Нова українська школа» за програмою ВФ «Крок за кроком», червень 2017 – лютий 2018 року, 30 годин (1 EСТS), видано сертифікат тренера (наказ МОН України № 207 від 27.02.2018).

2. Міжнародний освітній форум «NewEdu», виступ Пархоменко Н. Є. «Логістика організації впровадження підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання вчителів початкової школи», 28-30 березня 2018 р., м. Харків

3. Всеукраїнський круглий стіл «Учитель початкової школи як агент інноваційних змін», 15 травня 2018 року, м. Кропивницький, виступ Пархоменко Н. Є. «Удосконалення дидактико-методичного забезпечення викладання математики в початковій школі»

4. Серпнева веб-конференція Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України – українським вчителям», 27-30 серпня 2018. 29.08.2018: виступ Пархоменко Н. Є. Оновлення форм і методів контролю навчальних досягнень учнів в умовах вербального оцінювання

Науково-організаційна діяльність:   
Член комісії з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (2006 – по сьогодні)

Робота у редакційніх колегіях та радах наукових фахових видань: Журнал «Початкова школа» (2018).

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність