Crossref Member BadgeПрохоренко Олексій Олексійович

Науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти


ORCID iD:

Науковий ступінь:
Кандидат психологічних наук

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:  

Профіль вченого в Google Scholar:  
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-edDMMkAAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 

Інші профілі:

E-mail:  


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 

Досвід роботи:        

Наукова діяльність:   

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах:

Науково-організаційна діяльність:    

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність