Crossref Member Badge


Пузіков Дмитро Олегович

Провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти              


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-2630-6924

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Доцент 

Коло наукових інтересів:  
Педагогічне прогнозування, моделювання й проектування, освітні інновації, інноваційний розвиток закладу загальної середньої освіти, компетентнісний підхід в освіті, методика навчання суспільствознавчих дисциплін

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=s_O3djYAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/3942

Інші профілі: 

E-mail:  
dmitp@ukr.net 


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
Інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», денна форма навчання (1999 – 2005 рр.), магістр соціальної роботи (2005 р.).

Аспірантура Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, очна форма навчання (2009 – 2012 рр.), кандидат педагогічних наук (2013 р.).

Докторантура Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, очна форма навчання (2018 –    ).  

Досвід роботи: 
лаборант (2003 р.), фахівець (2005 р.), асистент (2005 р.), старший викладач (2006 р.) кафедри соціальної роботи Інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
аспірант (2009 р.), науковий співробітник (2012 р.), завідувач (2013 р.), провідний науковий співробітник (2018 р.) відділу інновацій та стратегій розвитку освіти (до 01.01.2015 р. – лабораторії педагогічних інновацій) Інституту педагогіки НАПН України.
з 01.09.2018 р. – докторант Інститут педагогіки НАПН України науковий (науково-педагогічний) стаж -  14 років, педагогічний стаж – 8 років.

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України» 

Наукова діяльність: 
Керівник науково-дослідної теми відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи». Реєстраційний номер 0116U003185. Термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.       

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Пузіков Д. О. Модель прогнозування підручника для Нової української школи: дидактичний аспект / Д.О. Пузіков // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Випуск 19. – С. 274 - 284.
2. Пузіков Д.О. Теоретична модель прогнозування розвитку загальної середньої освіти / Д.О. Пузіков // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 128 - 137.
3. Пузіков Д.О. Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування  теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти / Д.О. Пузіков // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 75 - 82.
4. Пузіков Д.О. Електронний посібник як засіб підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої освіти / Д.О. Пузіков // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. О.М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2018. – Вип. 20. – С.339 – 350.
5. Пузіков Д.О. Прогнозування розвитку загальної середньої освіти: рівень учителя / Д.О. Пузіков // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 3. – С.  - .

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

Пузіков Д.О. Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти / Д.О. Пузіков // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 р. – К. : Педагогічна думка, 2017. – С. 42.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (18 травня 2017 р., м. Київ)

2. Науково-практична конференція за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки НАПН України «Зміст і технології шкільної освіти» (30 листопада 2017 р., м. Київ)

3. Науково-методичний семінар «Прогнозування інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів» (04 квітня 2017 року, м. Київ).

2018 

1. Науково-практичний вебінар «Компетентності вчителя Нової української школи: методологія оцінювання» (25 січня 2018 р., м. Київ – м. Фастів).

2. Серпнева конференція педагогічних працівників Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 8 м. Пирятина Полтавської області (31 серпня 2018 р., м. Пирятин Полтавської області).

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії»  (07 вересня 2018 р., м. Київ).

Науково-організаційна діяльність
1. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти» (08 листопада 2017 р., м. Житомир, Житомирської області, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомира)

2.Науково-методичний семінар «Прогностичні аспекти формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії» (17 лютого 2017 р., м. Київ).

Робота у редакційних колегіях наукових фахових видань:

«Український педагогічний журнал», «Проблеми сучасного підручника».

Міжнародна діяльність:   
Участь в організації і проведенні Міжнародного науково-практичного семінару «Європейський рух Шкіл здоров’я у системі «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»: Міністерство освіти і науки України, державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Представництво Польської академії наук у Києві (Україна, Польща), (29 листопада 2016 року, м. Київ)

Науково-педагогічна діяльність
Наукове керівництво експериментами всеукраїнського рівня (затвердженими Міністерством освіти і науки України) за темами:

1.  «Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі» на базі Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області, 01.02.2016 р. – 01.09.2021 р.

2. «Організаційно-педагогічні засади оцінювання професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу в умовах реформування освітньої галузі України» на базі Фастівського навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9» Фастівської міської ради Київської області, 01.05.2017 р. – 31.10.2021 р. 

3. «Допрофільна підготовка і профільне навчання в освітній системі «гімназія–ліцей» на базі гімназії № 136 м. Києва, 01.09.2018 р. – 01.04.2023 р.