Crossref Member Badge
Цимбалару Анжеліка Дмитрівна    

Головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5222-9219

Науковий ступінь:
Доктор педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:   
Дослідження проблеми проектування освітнього простору учнів початкової школи, формування цілісності знань учнів початкової школи

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&user=8EPKzDcAAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/3948

Інші профілі:
https://www.facebook.com/a.tsymbala

E-mail: 
A.Tsymbalaru@ukr.net  


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища педагогічна  

Досвід роботи: 
14 років педагогічного стажу;
16 років наукового стажу

Теми дисертацій: 
1. Тема кандидатської дисертації: «Професійна діяльність учителя з формування цілісності знань з гуманітарних предметів в учнів початкових класів».
2. Тема докторської дисертації: «Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі І ступеня». 

Наукова діяльність: 
Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» на 2016-2020 рр. (наказ МОН України від 15.07.206 за №894).          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

1. Цимбалару А. Д. Навчальний посібник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів «На крилах успіху» в 32 частинах // Цимбалару А. Д., Пархоменко Н. Є., Бондар І. Ю.  // Ч.1-32. – ТОВ «Освітній центр «На крилах успіху», 2017. – 48 с.
2. Цимбалару А. Д. Навчальний посібник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів «На крилах успіху» в 32 частинах // Цимбалару А. Д., Пархоменко Н. Є., Бондар І. Ю.  // Ч.1-16. – ТОВ «Освітній центр «На крилах успіху», 2018. – 48 с. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Цымбалару А. Д. Развитие системы начального образования: реалии и перспективы / Цымбалару Анжелика Дмитриевна // Национальный образовательный портал для дошкольного, общего среднего и специального образования Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь // http://adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1203-razvitie-sistemy-nachalnogo-obrazovaniya-realii-i-perspektivy.html
2. Цимбалару А. Д. Всеукраїнський експеримент як невід’ємний складник прогресивних змін в системі початкової освіти / Анжеліка Цимбалару // Початкова школа.  – № 6. – 2017. – С. 1-4.
3.  Цимбалару А. Д., Пархоменко Н. Є. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів: методичний коментар / Анжеліка Цимбалару, Наталя Пархоменко  // Початкова школа.  – № 12. – 2017. – С. 12-15.

Матеріали конференцій

Цимбалару А. Д. Дидактичні засади прогнозування розвитку початкової загальної освіти / А. Д. Цимбалару // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2017. – 224с. – С. 44.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. «Прогнозування розвитку початкової освіти: дидактико-методичні засади організації навчання першокласників». Всеукраїнський круглий стіл (12 травня 2017 р., м. Запоріжжя). 

2.  «Освітній простір сучасного вчителя початкової школи». Дидактико-методична сесія (14 серпня 2017 р., м. Київ). 

3. «Освітній простір сучасного вчителя початкової школи». Дидактико-методична сесія м. Запоріжжя (21 серпня 2017 р., м. Київ). 

4. «Інноваційний освітній проект для початкової школи «На крилах успіху»: запитання й відповіді». Педагогічна студія (25 жовтня 2017, м. Київ). 

5. «Інноваційний освітній проект для початкової школи «На крилах успіху»: запитання й відповіді». Педагогічна студія (26 жовтня 2017, м. Київ), що проводилась в межах міжнародної виставки «Інновації в сучасній освіті – 2017». 

6.  «Нова українська школа в дії: особливості організації навчання першокласників». Регіональний семінар науково-педагогічних працівників м. Києва (18 травня 2017 р., м. Київ). 

7. «Траєкторія розвитку сучасного вчителя початкових класів в освітньому проекті «На крилах успіху». Педагогічна майстерня (13 жовтня 2017, м. Київ)

2018 

1. «Учитель початкової школи як агент інноваційних змін». Всеукраїнський круглий стіл (11 травня 2018 р., м. Київ). 

2.  «Учитель початкової школи як агент інноваційних змін». Всеукраїнський круглий стіл (15 травня 2018 р., м. Кіровоград). 

3.  «Освітній простір сучасного вчителя початкової школи». Дидактико-методична сесія (5-7 травня 2018 р., м. Київ). 

4. «Освітній простір сучасного вчителя початкової школи». Дидактико-методична сесія м. Запоріжжя (18-19 серпня 2018 р., м. Київ).

Науково-організаційна діяльність
1.  «Розвиток початкової освіти: прогнози та їх експериментальне впровадження». Всеукраїнський круглий стіл (19 лютого 2017 р., м. Київ). 

2. «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти» Всеукраїнський науково-практичний семінар (8 листопада 2017 р., м. Житомир). 

3. «Життєва компетентність особистості в контексті діалогу педагогічних культур: Україна – країни Європейського Союзу». Науково-практична конференція (30 березня 2018, м. Київ).

Робота у редакційніх колегіях та радах наукових фахових видань: «Український педагогічний журнал», «Проблеми сучасного підручника».

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність: