Crossref Member Badge

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти

DSC07246.JPG      Лабораторія інтеграції змісту освіти була створена в 1994 р. в зв’язку з виконанням стратегічних завдань реформування змісту освіти, серед яких орієнтація на інтегровані курси, формування уявлень про цілісність світу та ін. 3 січня 2015 має назву «Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти».
     Співробітники лабораторії (Ільченко В.Р. та ін.) починали з розроблення і впровадження з 1990 року в практику Полтавських шкіл ідей освіти сталого розвитку —  технології формування в учнів цілісності знань про світ, проведення системи уроків серед природи, створення відповідних програм і підручників.
     На базі шкіл, в яких впроваджувалися елементи освіти сталого розвитку, з 1994 р. почали впроваджуватися ідеї інтеграції та модернізації змісту освіти на засадах ОСР, серед яких основні – неперервне формування життєствердного образу світу учнів дошкілля, 1-11 класів та майбутніх учителів, технології проведення занять в  етносоціоприродному довкіллі. За 20 років (1994-2014 рр.)  співробітниками лабораторії розроблені психолого-педагогічні основи ОСР та її методичне забезпечення – понад 60 найменувань програм, підручників, посібників для дошкілля, 1-11 кл. та вищої школи (сайт www.dovkillya.org.ua). З лабораторією співпрацює ГО «Освітній центр «Довкілля». Біля 50 членів ГО, педагогів ОСР – співавторів програм, підручників, посібників для учнів та вчителів. 
     
     У березні 2014 р. Інститут педагогіки під час Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2014» за розробку «Модель освіти сталого розвитку» (освітня модель «Довкілля») отримав золоту медаль. Авторами розробки є співробітники лабораторії.  


ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

Ільченко Віра Романівна — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, зав. відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти. 

Гуз Костянтин Жоржович — доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник. 

Білик Надія Іванівна — доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Ільченко Олексій Георгійович — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Засєкіна Тетяна Миколаївна — провідний науковий співробітниккандидат педагогічних наукстарший науковий співробітник. 
 
Олійник Ірина Миколаївна  — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.   

Гринюк Оксана Сергіївна — науковий співробітник. 

Ляшенко Андрій Хомич — науковий співробітник.

Педенко Валентина Павлівна — молодший науковий співробітник.