Crossref Member Badge

Відділ профільного навчання

Відділ профільного навчання був заснований у 2004 році в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Необхідність створення відділу зумовлена нагальною потребою реформування профільного навчання на засадах узгодження професійних намірів випускників шкіл з соціально-професійним замовленням на підготовку кадрів.

Основні напрямки педагогічних досліджень:

·  формування освітнього середовища профільної школи;

·  соціально-професійна орієнтація;

·  формування найважливіших компетентностей;

·  профорієнтаційне спрямування змісту загальної середньої освіти;

·  допрофесійна підготовка;

·  підготовка до професійної діяльності;

·  інформаційно-комунікативні технології;

·  науково методичний супроводу профільного навчання в старшій школі (вивчення освітніх потреб, нахилів, здібностей).

За період існування підрозділу колективом відділу було успішно виконано НДР «Педагогічні основи професійної орієнтації старшокласників» 2004-2006 рр., «Особистісно орієнтоване навчання в старшій профільній школі  з використанням інформаційних технологій», 2007-2009 рр., «Формування освітнього середовища профільної школи» 2010-2012 рр. «Соціально-професійна орієнтація старшокласників в умовах профільного навчання» 2013-2015 рр., «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників» 2016-2018 рр.

Відділ спрямовує зусилля науковців на вирішення проблем забезпечення можливостей для рівного доступу до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки; неперервності освіти впродовж життя; виховання особистості здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства; набуття навичок самостійної проектної, науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності; розвитку інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей; формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; прагнення до самовиховання, саморозвитку, самоосвіти тощо.

Нині у відділі профільного навчання працює:


Доротюк Валентина Іванівнакандидат психологічних наукстарший науковий співробітник, завідувачка відділу;


Піддячий Микола Івановичдоктор педагогічних наукпрофесор, головний науковий співробітник відділу;


Горошкіна Олена Миколаївнадоктор педагогічних наукпрофесорпровідний науковий співробітник відділу;


Чудакова Віра Петрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу;


Левченко Фессалоліка Григорівна, кандидат педагогічних наукстарший науковий співробітник відділу;


Доротюк Ольга Геннадіївна, науковий співробітник відділу;


Рогоза Валентин Володимирович, науковий співробітник відділу;


Тишковець Марія Дмитрівна, молодший науковий співробітник відділу;