Crossref Member Badge

Засідання вченої ради

Засідання вченої ради 29 січня 2015 року 30.01.2015 Засідання вченої ради 29 січня 2015 року

29 січня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:
Про звітну науково-практичну конференцію за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів і здобувачів Інституту педагогіки НАПН України за 2014 р. З основною інформацією виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи Тетяна Миколаївна Засєкіна. В обговоренні взяли участь керівники секцій конференції.

Засідання вченої ради 5 січня 2015 року 06.01.2015 Засідання вченої ради 5 січня 2015 року
5 січня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.
Розглядалося питання «Про внесення змін до Перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки НАПН України на 2015 – 2017 роки».

Засідання вченої ради 29 грудня 2014 року 30.12.2014 Засідання вченої ради 29 грудня 2014 року

29 грудня 2014 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи» (2012-2014 рр.; керівник НДР – Ю. О. Жук )

З інформацією виступив завідувач лабораторії оцінювання якості освіти кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Жук Юрій Олексійович. За висновками комісії (О.І. Локшина, Н.Ю. Матяш, О.Д. Пузіков), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

Засідання вченої ради 22 грудня 2014 року 23.12.2014 Засідання вченої ради 22 грудня 2014 року

22 грудня 2014 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Науково-методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі» (2012-2014 рр.; керівник НДР – О. Ф. Надтока ).

З інформацією виступив завідувач лабораторії географічної і економічної освіти кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Надтока Олександр Федорович.

За висновками комісії (В. В. Лапінский, В. В. Мелешко, Л. М. Калініна), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

Засідання вченої ради 27 листопада 2014 року 28.11.2014 Засідання вченої ради 27 листопада 2014 року

27 листопада 2014 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.
Розглядалися питання:

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Пометун О.І. ).

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Теоретико-методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Ільченко В.Р.).

Про результати завершеного наукового дослідження «Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі» та його упровадження в освітню практику (2012–2014 рр.; керівник НДР – Паламар С.П.).

Засідання вченої ради 24 листопада 2014 року 26.11.2014 Засідання вченої ради 24 листопада 2014 року

24 листопада 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалися питання:

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Локшина О.І.)

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в початковій і основній школі» та його упровадження в освітню практику (2012–2014 рр.; керівник НДР – Тарара А.М.)

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Васьківська Г.О.)

Засідання вченої ради від 20.10.2014 року 22.10.2014 Засідання вченої ради від 20.10.2014 року

20 жовтня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалися питання:

– «Про результати завершеного наукового дослідження та упровадження їх в освітню практику за темою «Формування в учнів 5–7 класів комунікативної компетентності як ключової і предметної» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Голуб Н.Б.)». З інформацією виступила завідувач лабораторії навчання української мови, доктор педагогічних наук, професор Н.Б. Голуб.

– «Про результати завершеного наукового дослідження та упровадження їх в освітню практику за темою «Науково-методичні засади реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин у початковій і основній школі» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Курач Л.І.). З інформацією виступила завідувач лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Л.І. Курач.

– «Про результати завершеного наукового дослідження та упровадження їх в освітню практику за темою «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Мелешко В.В.). З інформацією виступила завідувач лабораторії сільської школи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник В.В. Мелешко.

Засідання вченої ради від 15.09.2014 року 16.09.2014 Засідання вченої ради від 15.09.2014 року

15 вересня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалися питання: «Про результати моніторингу впровадження завершених у 2011 р. наукових досліджень Інституту педагогіки». З інформацією виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.М. Засєкіна.

Засідання вченої ради від 23.06.2014 року 24.06.2014 Засідання вченої ради від 23.06.2014 року

23 червня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про наукові звіти лабораторій Інституту педагогіки за І–ше півріччя 2014 р.». З інформацією виступили заступники директора Інституту педагогіки: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник М.В. Головко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.М. Засєкіна.

Засідання вченої ради від 26.05.2014 року 27.05.2014 Засідання вченої ради від 26.05.2014 року

26 травня 2014 року на виїзному засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України, яке відбулося в гімназії № 178 Солом’янського району м. Києва (експериментальний навчальний заклад лабораторії педагогічних інновацій (експеримент всеукраїнського рівня) та лабораторії математичної і фізичної освіти), розглядалося питання «Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії педагогічних інновацій».

Засідання вченої ради від 17.04.2014 року 17.04.2014 Засідання вченої ради від 17.04.2014 року

17 квітня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії хімічної і біологічної освіти». У засіданні взяли участь члени вченої ради, наукові співробітники лабораторії хімічної і біологічної освіти. 

Засідання вченої ради від 24.03.2014 року 25.03.2014 Засідання вченої ради від 24.03.2014 року

24 березня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про Програму наукового дослідження теми «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (2014-2016 рр.; керівник НДР – Онопрієнко О.В.). У засіданні взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і наукові співробітники лабораторії початкової освіти.  

Засідання вченої ради від 27.02.2014 року 27.02.2014 Засідання вченої ради від 27.02.2014 року

27 лютого 2014 р. на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про Програму наукового дослідження теми «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» (2014-2016 рр.; керівник НДР – Редько В.Г.). У засіданні взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і наукові співробітники лабораторії навчання іноземних мов. 

Засідання вченої ради від 30.01.2014 року 30.01.2014 Засідання вченої ради від 30.01.2014 року

30 січня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про звітну науково-практичну конференцію за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і наукових кореспондентів Інституту педагогіки НАПН України за 2013 р.». З основною інформацією виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи Тетяна Миколаївна Засєкіна. В обговоренні взяли участь керівники секцій конференції.

Засідання вченої ради від 23.12.2013 року 24.12.2013 Засідання вченої ради від 23.12.2013 року

23 грудня 2013 р. на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання "Про результати завершеного наукового дослідження «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі» (2010–2013 рр.; керівник НДР – Онопрієнко О.В.) та їх упровадження в освітню практику". У засіданні взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і наукові співробітники лабораторії початкової освіти. З основною інформацією виступила завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Оксана Володимирівна Онопрієнко.

Засідання вченої ради від 28.11.2013 року 28.11.2013 Засідання вченої ради від 28.11.2013 року

28 листопада 2013 р. на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про результати дослідження лабораторією навчання іноземних мов теми «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи» (2011–2013 рр.) та їх упровадження в освітню практику. У засіданні взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і наукові співробітники лабораторії навчання іноземних мов. З основною інформацією виступив завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Валерій Григорович Редько.

Засідання вченої ради від 21.10.2013 року 23.10.2013 Засідання вченої ради від 21.10.2013 року

21 жовтня 2013 р. на виїзному засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України, яке відбулося на базі ліцею «Престиж» м. Києва, розглядалося питання «Про досвід, стан та перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії математичної і фізичної освіти». З доповіддю виступив завідувач лабораторії математичної і фізичної освіти О.І. Глобін.

Засідання вченої ради від 26.09.2013 року 27.09.2013 Засідання вченої ради від 26.09.2013 року

26 вересня 2013 р. на засіданні вченої ради розглядалося питання «Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії навчання інформатики» та їх упровадження у шкільну практику, що здійснює лабораторія навчання інформатики. Захід було проведено у формі вебінару, в якому взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і представники Фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниці, яка є експериментальним майданчиком всеукраїнського рівня. Модераторами вебінару були: у м. Києві – Лапінський В.В., завідувач лабораторії навчання інформатики; у м. Вінниці – Пасіхов Ю.Я., заступник директора гімназії з інформаційних технологій.


Засідання 21 — 38 з 38
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі