Crossref Member Badge

Засідання вченої ради від 21.10.2013 року

Засідання вченої ради від 21.10.2013 року 23.10.2013

Засідання вченої ради від 21.10.2013 року

21 жовтня 2013 р. на виїзному засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України, яке відбулося на базі ліцею «Престиж» м. Києва, розглядалося питання «Про досвід, стан та перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії математичної і фізичної освіти». З доповіддю виступив завідувач лабораторії математичної і фізичної освіти О.І. Глобін (див. докладніше).

За висновками комісії, зробленими на підставі аналізу матеріалів щодо планування та проведення експериментальної роботи, а також тих, що відображають проміжні результати і стан їх упровадження у шкільну практику, вчена рада схвалила результати роботи лабораторії.


Серед іншого рішенням вченої ради:

• схвалено Статут Інституту педагогіки НАПН України; звіт науково-організаційного відділу Інституту педагогіки за травень 2012 р. – жовтень 2013 р.; звіти завідувача лабораторії дидактики Г.О. Васьківської, завідувача лабораторії математичної і фізичної освіти О.І. Глобіна;

• затверджено склад науково-експертної ради вченої ради Інституту педагогіки;

• рекомендовано до друку чергові номери науково-методичних журналів («Комп’ютер у школі та сім’ї», «Українська література в загальноосвітній школі», «Математика в сучасній школі», «Географія та економіка в сучасній школі», «Українська мова і література в школі»);

• затверджено теми докторських і кандидатських дисертацій здобувачів наукових ступенів (Надтока О.Ф., Непорожня Л.В., Лучнікова О.М., Середа Л.І.).

Важливим є рішення вченої ради про заснування Інститутом педагогіки науково-педагогічного видання «Український педагогічний журнал».

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку