Crossref Member Badge

Засідання вченої ради від 23.12.2013 року

Засідання вченої ради від 23.12.2013 року 24.12.2013

Засідання вченої ради від 23.12.2013 року

23 грудня 2013 р. на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання "Про результати завершеного наукового дослідження «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі» (2010–2013 рр.; керівник НДР – Онопрієнко О.В.) та їх упровадження в освітню практику". У засіданні взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і наукові співробітники лабораторії початкової освіти. З основною інформацією виступила завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Оксана Володимирівна Онопрієнко (див. докладніше).

За висновками комісії (Пометун О.І., Хорошковська О.Н., Васьківська Г.О.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

Також на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про досвід, стан та перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії оцінювання якості освіти (керівник НДР – Жук Ю.О.)». З доповіддю виступив завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Юрій Олексійович Жук (див. докладніше).

Урахувавши висновки експерта (Локшина О.І.), зроблені на підставі аналізу матеріалів щодо планування та проведення експериментальної роботи, а також інформацію, що відображає проміжні результати і стан їх упровадження у шкільну практику, вчена рада схвалила результати роботи лабораторії.

На засіданні вченої ради розглядалося питання «Про підсумки науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік і завдання на 2014 рік». На підставі виступів заступника директора Інституту педагогіки з наукової роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника М.В. Головка та заступника директора Інституту педагогіки з науково-експериментальної роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Т.М. Засєкіної вчена рада схвалила результати роботи Інституту педагогіки за 2013 р. (див. докладніше).

Серед іншого рішенням вченої ради:

• схвалено план роботи Інституту педагогіки на 2014 рік;

• рекомендовано до друку: чергові номери науково-методичних журналів «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова і література в школі»; збірник наукових праць «Анотовані результати НДР Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік»;

• схвалено звіт редакційно-видавничого відділу Інституту педагогіки;

• затверджено Статут редакції, склад наукової ради та редакційної колегії наукового журналу «Український педагогічний журнал».

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку