Crossref Member Badge

Засідання вченої ради від 24.03.2014 року

Засідання вченої ради від 24.03.2014 року 25.03.2014

Засідання вченої ради від 24.03.2014 року

24 березня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про Програму наукового дослідження теми «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (2014-2016 рр.; керівник НДР – Онопрієнко О.В.). У засіданні взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і наукові співробітники лабораторії початкової освіти. З основною інформацією виступила завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Оксана Володимирівна Онопрієнко (див. докладніше)

За висновками комісії (Локшина О.І., Кизенко В.І., Паламар С.П.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження лабораторії.

Серед іншого рішенням вченої ради: 

• затверджено Реєстр розподілу друкованої продукції, підготовленої за результатами прикладних і фундаментальних НДР на 2014 р.;

• затверджено склад спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.09 – теорія навчання;

• схвалено науковий звіт стипендіата Кабінету Міністрів України С.О. Науменко за період з 1 лютого до 31 березня 2014 рр.;

• рекомендовано до друку: чергові номери науково-методичних журналів «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова і література в школі».

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТОПовернення до списку