Crossref Member Badge

Засідання вченої ради від 23.06.2014 року

Засідання вченої ради від 23.06.2014 року 24.06.2014

Засідання вченої ради від 23.06.2014 року

23 червня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про наукові звіти лабораторій Інституту педагогіки за І–ше півріччя 2014 р.». З інформацією виступили заступники директора Інституту педагогіки: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник М.В. Головко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.М. Засєкіна.

На підставі виступів заступників директора Інституту педагогіки М.В. Головка та Т.М. Засєкіної, їх обговорення вчена рада схвалила результати роботи Інституту педагогіки за І–ше півріччя 2014 р. (див. докладніше).

На засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії шкільного обладнання». У засіданні взяли участь члени вченої ради, наукові співробітники лабораторії шкільного обладнання. З інформацією виступив завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник В.П. Волинський (див. докладніше).

За висновками комісії (Величко Л.П., Тарара А.М.), сформульованими на підставі аналізу матеріалів, підготовлених науковими співробітниками, вчена рада схвалила стан упровадження результатів наукових досліджень лабораторії шкільного обладнання.

Також на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії профільного навчання та профконсультацій». У засіданні взяли участь члени вченої ради, наукові співробітники лабораторії профільного навчання та профконсультацій. З інформацією виступила завідувач лабораторії кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник В.І. Доротюк (див. докладніше).

За висновками комісії (Мелешко В.В., Тарара А.М.), сформульованими на підставі аналізу матеріалів, підготовлених науковими співробітниками, вчена рада схвалила стан упровадження результатів наукових досліджень лабораторії профільного навчання та профконсультацій.

На засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про хід виконання постанови Загальних зборів НАПН України “Про діяльність НАПН України у 2013 році та завдання на 2014 рік”» від 4 квітня 2014 року № 1-1/1-1. З інформацією виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.М. Засєкіна.

Також на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України обговорювалося питання «Про діяльність Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України». З інформацією виступила кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, директор спеціалізованої школи № 41 м. Києва, президент Асоціації керівників шкіл України, член Громадської ради при МОН України О.М. Онаць (див. докладніше).

Серед іншого рішенням вченої ради:

• затверджено Положення про нагородження та заохочення працівників Інституту педагогіки НАПН України;

• схвалено науковий звіт стипендіата Кабінету Міністрів України С.О. Науменко за період з 1 квітня до 30 вересня 2014 рр.;

• схвалено звіти аспірантів і докторантів Інституту педагогіки про виконання індивідуальних планів роботи за 2014 р.;

• рекомендовано до друку чергові номери науково-методичних журналів («Комп’ютер у школі та сім’ї», «Українська література в загальноосвітній школі»).

Привітали з ювілеєм: старшого наукового співробітника лабораторії дидактики, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника О.В. Барановську; завідувача лабораторії профільного навчання та профконсультацій, кандидата психологічних наук В.І. Доротюк; завідувача лабораторії порівняльної педагогіки, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника О.І. Локшину; старшого наукового співробітника лабораторії навчання іноземних мов, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Т.К. Полонську; старшого наукового співробітника лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Л.А. Сімакову; старшого наукового співробітника лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин, кандидата філологічних наук О.Л. Фідкевич.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку