Crossref Member Badge

Засідання вченої ради від 15.09.2014 року

Засідання вченої ради від 15.09.2014 року 16.09.2014

Засідання вченої ради від 15.09.2014 року

15 вересня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалися питання:
«Про результати моніторингу впровадження завершених у 2011 р. наукових досліджень Інституту педагогіки». З інформацією виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.М. Засєкіна (див. докладніше);
«Про експериментальну діяльність Інституту педагогіки у 2014 р.». З інформацією виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.М. Засєкіна (див. докладніше);
«Про участь наукових співробітників Інституту педагогіки у серпневих освітянських нарадах». З інформацією виступив заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник М.В. Головко (див. докладніше);
«Про проект «Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2015–2017 роки». З інформацією виступив заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник М.В. Головко.
Також на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії української словесності в школах національних меншин України та діаспори». У засіданні взяли участь наукові співробітники лабораторії української словесності в школах національних меншин України та діаспори. З інформацією виступила завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Н.І. Яновицька (див. докладніше).
За висновками комісії (Курач Л.І., Онопрієнко О.В.), сформульованими на підставі аналізу матеріалів, підготовлених науковими співробітниками, вчена рада схвалила стан упровадження результатів наукових досліджень лабораторії української словесності в школах національних меншин України та діаспори.

Серед іншого рішенням вченої ради:

• схвалено звіт науково-організаційного відділу Інституту педагогіки за 2014 р.;

• затверджено індивідуальні плани докторантів і аспірантів першого року навчання;

• затверджено теми дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Булгаков В.П., Васьківська О.Є., Ніщенко М.Е., Совенко В.В.);

• рекомендовано до друку чергові номери науково-методичних журналів («Комп’ютер у школі та сім’ї», «Українська мова і література в школі»), збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника».

Привітали з ювілеєм: доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, завідувача лабораторії суспільствознавчої освіти О.І. Пометун; доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника лабораторії української словесності в школах національних меншин України та діаспори О.Н. Хорошковську; кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії управління освітніми закладами І.О. Климчук; кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості В.І. Туташинського; наукового співробітника лабораторії управління освітніми закладами М.Г. Шевчука; завідувача машинописного бюро Н.І. Шпак.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку