Crossref Member Badge

Засідання вченої ради від 20.10.2014 року

Засідання вченої ради від 20.10.2014 року 22.10.2014

Засідання вченої ради від 20.10.2014 року

20 жовтня 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалися питання:

«Про результати завершеного наукового дослідження та упровадження їх в освітню практику за темою «Формування в учнів 5–7 класів комунікативної компетентності як ключової і предметної» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Голуб Н.Б.)». З інформацією виступила завідувач лабораторії навчання української мови, доктор педагогічних наук, професор Н.Б. Голуб (див. докладніше).

За висновками комісії (Вашуленко М.С., Хорошковська О.Н., Курач Л.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

«Про результати завершеного наукового дослідження та упровадження їх в освітню практику за темою «Науково-методичні засади реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин у початковій і основній школі» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Курач Л.І.). З інформацією виступила завідувач лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Л.І. Курач (див. докладніше);

За висновками комісії (Васьківська Г.О., Сидоренко В.В., Яновицька Н.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

«Про результати завершеного наукового дослідження та упровадження їх в освітню практику за темою «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Мелешко В.В.). З інформацією виступила завідувач лабораторії сільської школи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник В.В. Мелешко (див. докладніше).

За висновками комісії (Дічек Н.П., Локшина О.І., Онопрієнко О.В.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

Серед іншого рішенням вченої ради:

• схвалено звіт здобувачів наукового ступеня за 2014 рік (Інститут педагогіки НАПН України);

• рекомендовано до видання й поширення рукописів за завершеними плановими темами лабораторій: трудової підготовки та політехнічної творчості; сільської школи; навчання української мови; навчання російської мови та мов інших етнічних меншин; інтеграції змісту освіти;

• затверджено теми дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Варава В.Ю., Пироженко П.В., Ружицька А.В., Сірож М.В.);

• рекомендовано до друку черговий номер науково-методичного журналу «Українська література в загальноосвітній школі».

Привітали з ювілеєм: доктора педагогічних наук, професора, завідувача лабораторії навчання української мови Н.Б. Голуб; кандидата педагогічних наук, наукового співробітника лабораторії навчання інформатики Л.В. Осіпу; кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника лабораторії літературної освіти А.М. Фасолю; наукового співробітника лабораторії управління освітніми закладами М.Г. Шевцова.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку