Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 28 грудня 2017 року

29.12.2017

Засідання вченої ради 28 грудня 2017 року

28 грудня 2017 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Рішенням вченої ради:

- Затверджено звіт про підсумки науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2017 рік і завдання на 2018 рік (заступник директора Інституту педагогіки з наукової роботи к.пед.н., доцент М. В. Головко) 

- Затверджено звіти завідувачів наукових відділів:

відділу навчання української мови та літератури д пед. н., проф. Н.Б. Голуб; відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти д. пед. н., проф. Л.П.Величко; завідувача відділу порівняльної педагогіки д. пед. н., проф. О.І. Локшиної 

- Затверджено звіт науково-експертної ради

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні» (керівник Бурда М.І.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу» (керівник Курач Л.І.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі» (керівник Лапінський В.В.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі» (керівник Фасоля А.М.) за 2015-2017рр. 

- Затверджено звіт  науково-методичної ради з прикладних досліджень

Про результати НДР з теми: «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (керівник Васьківська Г.О.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій» (керівник Жук Ю.О.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США» (керівник Локшина О.І.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами» (керівник Калініна Л.М.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі» (керівник Тарара А.М.) за 2015-2017рр. 

- Затверджено звіти здобувачів Інституту педагогіки НАПН України 

Рекомендовано до випуску та розповсюдження завершені планові рукописи: методичний посібник «Психолого-педагогічні основи навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах» (автор Н. А. Ковчин); «Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи» (автори: В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай) 

- Затверджено звіти спеціалізованих учених рад Інституту педагогіки; звіт аспірантури і докторантури та звіти аспірантів за перше півріччя

- Рекомендовано до друку науково-методичного журналу

«Комп'ютер в школі та сім'ї». – 2017. – № 7-8.

Фотогалерея

 


Повернення до списку