Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 27 листопада 2017 року

28.11.2017

Засідання вченої ради 27 листопада 2017 року

27 листопада 2017 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Рішенням вченої ради:

- Затверджено проект Тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки на 2018 рік

Рекомендовано до випуску та розповсюдження завершені планові рукописи відділів: навчання української мови та літератури, математичної та інформатичної освіти; суспільствознавчої освіти; біологічної, хімічної та фізичної освіти інтеграції змісту загальної середньої освіти; моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти; економіки та управління загальної середньої освіти; навчання географії та економіки

- Затверджено звіт завідувача відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти д.пед.н., проф. В.Р. Ільченко

- Затверджено звіти керівників НДР:

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі» (керівник В.Р. Ільченко ) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: ««Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах» (керівник О.Ф. Надтока) за 2015-2017 рр.

Про результати НДР з теми: «Методика навчання української мови учнів 8-9 класів» (керівник Н.Б. Голуб) за 2017 рік та заключний звіт з теми за 2015-2017 рр.

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій колі на профільному рівні» (керівник Л.В. Непорожня) за 2015-2017 рр.

Про результати НДР з теми: «Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі» (керівник Т.О. Ремех) за 2015-2017 рр.

Рекомендовано до друку наукове періодичне видання «Український педагогічний журнал». – 2017. – №4.;  науково-методичний журнал  «Українська мова і література в школі». – 2017. – №6.

збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – 2017(2). – Вип.23.

Фотогалерея


Повернення до списку