Склад вченої ради

В Інституті педагогіки НАПН України діє вчена рада,
затверджена Постановою Президії НАПН України №1-2/5-79 від 23 березня 2016 року

Список членів ученої ради Інституту педагогіки НАПН України

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада

1.        

Топузов

Олег Михайлович

(голова ради)

доктор педагогічних наук, професор, директор інституту

 

2.        

Головко

Микола Васильович

(заступник голови ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи інституту

3.        

Засєкіна

Тетяна Миколаївна

(заступник голови ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи інституту

4.        

Смолінчук

Лариса Симонівна

(вчений секретар ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар інституту

 

5.        

Бібік

Надія Михайлівна

 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти

6.        

Бурда

Михайло Іванович

 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформативної освіти

7.        

Буринська

Ніна Миколаївна

 

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

8.        

Васьківська

Галина Олексіївна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики

9.        

Величко

Людмила Петрівна

 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

10.    

Голуб

Ніна Борисівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури

11.    

Джурило

Аліна Петрівна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки, голова ради молодих вчених

12.    

Дічек

Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки

 

13.    

Жук

Юрій Олексійович

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

14.    

Ільченко

Віра Романівна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

15.    

Калініна

Людмила Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою

16.    

Кононенко

Юрій Григорович

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти. Міністерства освіти і науки України

17.    

Кизенко

Василь Іванович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики, голова профспілкового комітету інституту

18.    

Курач

Лариса Іванівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

19.    

Локшина

Олена Ігорівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу порівняльної педагогіки

20.    

Ляшенко

Олександр Іванович

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України

21.    

Мальований

Юрій Іванович

 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, учений секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України

22.    

Мелешко

Віра Василівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу сільської школи

23.    

Мороз

Петро Володимирович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу

24.    

Надтока

Олександр Федорович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки

25.    

Назаренко

Тетяна Геннадіївна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки

26.    

Онаць

Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою, президент Асоціації керівників шкіл України

27.    

Онищук

Людмила Анатоліївна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

28.    

Пироженко

Лідія Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці

29.    

Пометун

Олена Іванівна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітн6ик відділу суспільствознавчої освіти

30.    

Пузіков

Дмитро Олегович

кандидат педагогічних наук, завідувача відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

31.    

Редько

Валерій Григорович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов

32.    

Савченко

Олександра Яківна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти

33.    

Сухомлинська

Ольга Василівна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України

34.    

Тарара

Анатолій Михайлович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки

35.    

Цимбалару

Анжеліка Дмитрівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти